Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Skip Navigation LinksKlasyfikacja lokarneńska

 

 

 

Edycja:
Język:
Klasy: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
Indeks: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y X Z 
Wybrano:

Wskazówki dla użytkowników
  1. Lista produktów Klasyfikacji Lokarneńskiej usystematyzowana jest w porządku alfabetycznym oraz klasowym.
  2. Pierwszą kolumnę z lewej strony stanowi numer klasy i podklasy Klasyfikacji Lokarneńskiej, ostatnią – nazwy produktów, które przyporządkowane są do tej klasy i podklasy.
  3. W przypadku listy produktów usystematyzowanej w porządku klasowym, wyrażenie zawarte w nawiasie okrągłym, wskazuje na ogólne (rodzajowe) określenie produktu (np. aparaty, maszyny), lub też na alternatywną dziedzinę zastosowania produktu.
  4. Wyrażenie zawarte w nawiasie prostokątnym doprecyzowuje termin poprzedzający nawias (jeśli termin ten jest niejednoznaczny lub niejasny).
  5. Nazwy klas i podklas klasyfikacji stanowią wskazanie dziedziny (obszaru) w której wzór jest stosowany (zawarty). Produkty sklasyfikowane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem, lub też zgodnie z przeznaczeniem wytworu, w którym wzór jest zawarty.
  6. W przypadku nie ujętych w klasyfikacji produktów, które stanowią części składowe wytworu złożonego, są one przyporządkowane do klas i podklas właściwych dla wytworu złożonego, w którym są zawarte.
  7. Produkty o różnym przeznaczeniu, złożone z wielu części składowych (z wyjątkiem części składowych mebli), są umieszczone w klasach i podklasach właściwych dla przeznaczenia tych części składowych.