Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Wyszukiwanie proste i wyszukiwanie zaawansowane wykonywane jest na poziomie „Centrum wyszukiwania” i obejmuje swoim zasięgiem wszystkie dokumenty ze wszystkich bibliotek. Aplikacja „Biblioteki dokumentów UPRP” posiada także opcję wyszukiwania dokumentów poprzez zawężenie zakresu wyszukiwania do jednej wybranej biblioteki. Dokumenty bowiem są przechowywane w niezależnych bibliotekach - w każdej z bibliotek inny typ dokumentu. Aby dostać się do wybranej biblioteki należy kliknąć na stronie wyszukiwania prostego lub zaawansowanego na jeden z linków dołączonych pod opcjami wyszukiwania. Można również dostać się do biblioteki poprzez wybranie opcji "Wybierz bibliotekę" przy kliknięciu na dokument z tej biblioteki na liście rezultatów lub poprzez klikniecie na link w górnej części menu. Przykładowo ekran wyszukiwania dla biblioteki Wydawnictw wygląda następująco:

W prawej części ekranu pojawia się lista rezultatów - po pierwszym wybraniu biblioteki oczywiście nie są to wyszukane przez nas dokumenty, wyświetlają się najnowsze ostatnio wprowadzone dokumenty. Nad dokumentami występują raporty jakie są zaimplementowane dla tej biblioteki (w tym przypadku tylko jeden o nazwie „Lista publikacji UPRP”) oraz pole wyszukiwania razem z przyciskiem "Szukaj" w postaci małej lupy.

Lista rezultatów jaką otrzymujemy przy przejściu do poszczególnej biblioteki to określona tabelarycznie lista poszczególnych dokumentów, jakie znajdują się w wybranej bibliotece. W kolejnych wierszach tabeli wypisane są kolejne wartości właściwości poszczególnych dokumentów. Nad kolumnami tabeli wypisane są nazwy tych właściwości, które mogą służyć do celów filtrowania i sortowania wykazu.

Przykładowo dla powyższej listy rezultatów dla kolumny „Typ dokumentu”, po kliknięciu na strzałkę w dół otrzymujemy następujące opcje do wyboru:

  • pod poziomą kreską poszczególne wartości jakie występują w wybranej kolumnie (np. BUP, WUP, ZT) – wybierając poszczególne wartości możemy filtrować i ograniczać ilość dokumentów w tabeli,
  • nad poziomą kreską występują opcje „A na górze” i „Z na górze” – poprzez wybranie jednej z tych opcji możemy sortować dane odpowiednio rosnąco i malejąco.

W lewej części ekranu może występować filtr podstawowy (nie jest on zainstalowany we wszystkich bibliotekach aplikacji „Biblioteki dokumentów UPRP”). Filtr podstawowy to sposób uporządkowania dokumentów w formie hierarchicznej (drzewiastej). Każdy dokument występujący w bibliotece przydzielony jest do co najmniej jednego elementu (gałęzi) zhierarchizowanej struktury. Poprzez wybór tego elementu (gałęzi) otrzymujemy wszystkie elementy jakie są do niej podłączone (na rysunku poniżej wszystkie BUP’y z 1990 roku).

Wyszukiwanie dokumentów poprzez filtrowanie może się odbywać w jeden z następujących sposobów:

  • najpierw wybierane jest ograniczenie w wybranej kolumnie listy rezultatów, a następnie w pole „Znajdź plik” wprowadzane jest słowo wyszukiwania w tekście dokumentu i wykonywane jest wyszukiwanie ostateczne.
  • najpierw wybierana jest wartość w filtrze podstawowym, a następnie w pole „Znajdź plik” wprowadzane jest słowo wyszukiwania w tekście dokumentu i wykonywane jest wyszukiwanie ostateczne.

Nie można łączyć wyszukiwania najpierw po filtrze podstawowym, a następnie po wybranej kolumnie.

Opis sposobu wyszukiwania poprzez wprowadzenie w pole „Znajdź plik” odpowiedniego słowa, frazy czy polecenia opisane jest w dalszej części pomocy.

W jednej z ostatnich kolumn znajdują się linki do wyszukanych dokumentów. Sugerujemy otwieranie ich poprzez klikniecie prawym klawiszem na wybrany link i wybranie z rozwijanego menu opcji „Otwórz w nowej karcie”.