Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Zasady wyszukiwania dokumentów w bibliotekach UPRP.

Wyszukiwarka dokumentów w bibliotekach UPRP przeznaczona jest do wyszukiwania opublikowanych dokumentów UPRP. Publikowane dokumenty gromadzone są w różnych archiwach, które gromadzą jeden typ dokumentu i zwane są dalej bibliotekami dokumentów. Większość dokumentów jest gromadzona w bibliotekach, które są przeszukiwalne po zawartości treści dokumentów. Są to dokumenty które zostały opublikowane w UPRP po roku 1973 (dla tych dokumentów przeprowadzony został pełny OCR umożliwiający indeksowanie treści dokumentu). Części dokumentów jednakże, nie można przeszukiwać po zawartości dokumentów i są one gromadzone w oddzielnych wydzielonych bibliotekach. Są to dokumenty, które powstały w UPRP przed rokiem 1972 (są to stare dokumenty dla których nie wykonano pełnego OCR).

W chwili obecnej udostępniamy następujące biblioteki dokumentów :

Wydawnictwa – w bibliotece są gromadzone bieżące wydawnictwa UPRP ("Biuletyny Urzędu Patentowego", „Biuletyny Znaków Towarowych” oraz "Wiadomości Urzędu Patentowego") – biblioteka zawiera wydawnictwa UPRP po 1973 roku i jest indeksowana,

Wynalazki i wzory użytkowe – w bibliotece gromadzone są bieżące opisy wynalazków i wzorów użytkowych ("Opisy patentowe" oraz "Opisy wzorów użytkowych") – biblioteka zawiera wydawnictwa UPRP po 1973 roku i jest indeksowana,

Patenty europejskie za okres od 2011 roku - w bibliotece gromadzone są bieżące tłumaczenia patentów europejskich walidowanych na Polskę („Patenty europejskie") dla których zgłoszenie było wystawione w 2011 roku lub później – biblioteka jest indeksowana,

Patenty europejskie za okres do 2010 roku - w bibliotece gromadzone są bieżące tłumaczenia patentów europejskich walidowanych na Polskę („Patenty europejskie") dla których zgłoszenie było wystawione w 2010 roku lub wcześniej – biblioteka jest indeksowana,

Wzory przemysłowe – w bibliotece gromadzone są bieżące opisy wzorów przemysłowych ("Opisy wzorów przemysłowych") – biblioteka zawiera wydawnictwa UPRP po 1973 roku i jest indeksowana,

Wydawnictwa archiwalne – w bibliotece zgromadzone zostały archiwalne wydawnictwa UPRP, wydane do 1972 roku, biblioteka ta nie jest indeksowana,

Wynalazki archiwalne – w bibliotece zgromadzone zostały archiwalne wynalazki UPRP, wydane do 1972 roku, biblioteka ta nie jest indeksowana.

Wyszukiwanie dokumentów jest realizowane poprzez zdefiniowanie i przekazanie odpowiednich słów, które występują w treści tych dokumentów lub przekazanie odpowiednich słów które występują w dodatkowych kryteriach zdefiniowanych dla danego typu dokumentu. Wyszukiwarka składa się z jednego centrum wyszukiwania przeznaczonego do wyszukiwania we wszystkich indeksowanych bibliotekach, oraz z poszczególnych bibliotek w których umieszczane są poszczególne rodzaje dokumentów publikowanych w UPRP.

W aplikacji można stosować następujące rodzaje wyszukiwania :

 - wyszukiwanie proste

- wyszukiwanie zaawansowane

- filtrowanie wyników

Aby poprawnie korzystać z aplikacji prosimy o zapoznanie się z składnią języka zapytań, która pomocna jest w przygotowywaniu wyszukiwania:

 - składnia zapytań

- rozszerzona składnia zapytań

- rekomendacja w jaki sposób rozpocząć naukę języka zapytań

Pomocne linki : 

- informacje i komunikaty

- najczęściej zadawane pytania