Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Rekomendujemy, aby rozpocząć naukę od wyszukiwania zaawansowanego i proponujemy przeprowadzać testy wyszukiwawcze najpierw poprzez zdefiniowanie automatycznie zapytania a następnie samodzielne dodawanie kolejnych ograniczeń. Należy pamiętać że tworzenie zapytań zarówno na poziomie centrum wyszukiwania (czyli wyszukiwanie proste i wyszukiwanie zaawansowane) jak i na poziomie poszczególnych bibliotek jest takie samo. Różnica polega jedynie w zakresie przeszukiwanych danych – na poziomie centrum wyszukiwania szukamy we wszystkich bibliotekach, na poziomie biblioteki tylko w tej właśnie bibliotece. Poniżej zaprezentujemy jeden z przykładów jak można uczyć się języka zapytań.

Załóżmy, że poszukujemy dokumentu który posiada w treści słowa rower i koło. W wyszukiwaniu zaawansowanym wystarczy więc w pole „Wszystkie te wyrazy" wpisać powyższe dwa słowa.

 

Po naciśnięciu przycisku „Wyszukaj" otrzymujemy listę składającą się z wielu dokumentów, które w treści mają słowo rower oraz słowo koło. Na poniższym rysunku prezentujemy tylko część tej listy.  

 

Na powyższym ekranie w górnej części mamy zdefiniowany operator języka jaki wykorzystujemy dla wyszukiwania (faktycznie, którego się uczymy). Całe zapytanie możemy skopiować i zapisać sobie do notatnika lub dokumentu Word do którego umieszczamy wyniki naszego badania. W tym przypadku zapytaniem jest :

ANY(rower koło)

Teraz proponujemy pierwszy dokument na liście otworzyć w nowej karcie po naciśnięciu prawym klawiszem myszy – chodzi o to aby nie stracić rezultatów wyszukiwania w starej karcie. W nowej karcie możemy rozpocząć sprawdzanie, czy rzeczywiście dokument zawierał poszukiwane słowa.

 

Po wybraniu w mechanizmach wyszukiwania Adobe Acrobat słowa rower widzimy, że takie słowo się pojawia – jest podświetlone na szaro.

 

Po wybraniu w mechanizmach wyszukiwania Adobe Acrobat słowa koło również widzimy, że takie słowo się pojawia – jest podświetlone na szaro. Podobnie możemy sprawdzać kolejne dokumenty.

Załóżmy jednakże, że dodatkowo nie chcemy na liście mieć dokumentów, które w treści mają słowo pompka. Wracamy więc do wyszukiwania zaawansowanego i wprowadzamy następujące ograniczenia (Uwaga! Powrót poprzez wciśniecie klawisza cofnij może spowodować konieczność powtórnego wypełniania wszystkich pól).

 

Po naciśnięciu przycisku „Wyszukaj" otrzymujemy listę składającą się z wielu dokumentów, które w treści mają słowo rower oraz słowo koło oraz nie mają w treści słowa pompka. Na poniższym rysunku prezentujemy tylko część tej listy. 

 

Podobnie jak poprzednio, na powyższym ekranie w górnej części mamy zdefiniowane zapytanie w języku wyszukiwania jaki wykorzystujemy. Różni się ono od poprzedniego tym, że po spacji dodano kolejny operator. Tak jak poprzednio, całe zapytanie możemy skopiować i zapisać sobie do naszych wyników badań. W tym przypadku zapytaniem jest :

ANY(rower koło) NONE(pompka)

Załóżmy, że nie interesują nas wszystkie wyniki, chcemy tylko przeglądać dokumenty jakie są powiązane z WUP'em numer 10/2004. Wracamy więc do wyszukiwania zaawansowanego i wprowadzamy ograniczenia jak na rysunku poniżej.

 

Po naciśnięciu przycisku „Wyszukaj" otrzymujemy listę składającą się tylko z dwóch dokumentów z WUP'a 10/2004, które w treści mają słowo rower oraz słowo koło oraz nie mają w treści słowa pompka.

 

Załóżmy, że powyższą listę chcemy rozszerzyć o dokumenty jakie są powiązane z WUP'em numer 11/2004. Wracamy więc do wyszukiwania zaawansowanego i wprowadzamy ograniczenia jak na rysunku poniżej.

 

Po naciśnięciu przycisku „Wyszukaj" otrzymujemy listę składającą się tylko z dwóch dokumentów z WUP'ów 10/2004 i 11/2004, które w treści mają słowo rower oraz słowo koło oraz nie mają w treści słowa pompka.

 

Takich dokumentów jest dokładnie sześć. Prosimy o zwrócenie uwagi (lub we własnym zakresie otworzenie wszystkich w kolejnych nowych kartach), że są to dokładnie dwa WUP'y, dwa opisy przemysłowe i dwa opisy patentowe.

Podobnie jak poprzednio, na powyższym ekranie w górnej części mamy zdefiniowane zapytanie w języku wyszukiwania jaki wykorzystujemy. Różni się ono od poprzedniego tym, że po spacji dodano kolejne operatory – tym razem są to dwa operatory zawarte w nawiasach okrągłych definiujące poszczególne WUP'y. Tak jak poprzednio, całe zapytanie możemy skopiować i zapisać sobie do naszych wyników badań. W tym przypadku zapytaniem jest :

ALL(rower koło) NONE(pompka) (NRWUP:10/2004 OR NRWUP:11/2004)

Po skopiowaniu zapytania możemy przenieść je na poziom bibliotek i sprawdzić poprawność wyszukiwania na tym poziomie. Najpierw przechodzimy do biblioteki Wydawnictwa i do pola wyszukiwania (pole w górnej części z lupką) wklejamy nasze zapytanie a następnie klikamy na lupkę (lub wciskamy enter).

 

Otrzymujemy wynik w postaci powyższych dwóch WUP'ów. Widzimy, że są to dokładnie te dwa WUP'y jakie mieliśmy na wcześniejszej liście.

Teraz przechodzimy do biblioteki Wynalazki i wzory użytkowe i do pola wyszukiwania wklejamy nasze zapytanie a następnie klikamy na lupkę (lub wciskamy enter).

 

Otrzymujemy wynik w postaci dwóch opisów patentowych jakie już wcześniej znaleźliśmy.

I ostatni krok sprawdzania i nauki, przechodzimy do biblioteki Wzory przemysłowe i do pola wyszukiwania wklejamy nasze zapytanie a następnie klikamy na lupkę (lub wciskamy enter).

 

Otrzymujemy wynik w postaci dwóch opisów wzorów przemysłowych jakie już wcześniej znaleźliśmy.

Wklejane zapytanie możemy w trybie ręcznym modyfikować i sprawdzać możliwości wykorzystania wszystkich operatorów jakie wcześniej opisaliśmy na poprzednich stronach. 

login