Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Podstawowymi elementami składni zapytań są dwa podstawowe pojęcia słowo i fraza :

  • słowo jest ciągiem jednego lub wielu znaków, które w ciągu nie posiadają znaku spacji lub innych znaków interpunkcyjnych.
  • fraza jest zbiorem dwóch lub wielu słów oddzielonych od siebie spacjami - słowa jednakże muszą być zawarte w podwójne znaki cudzysłowu.  We frazie nie mogą być użyte znaki niedrukowalne, podwójny cudzysłów, nawiasy oraz następujące znaki :, <, >, =.

Przykład 1 : przekładnia

Wyszukiwane są dokumenty, które w treści zawierają słowo "przekładnia".

Przykład 2 : "przekładnia ślimakowa"

Wyszukiwane są dokumenty, które w treści zawierają frazę "przekładnia kołowa" (czyli najpierw słowo przekładnia a następnie słowo ślimakowa).

Aby zbudować zapytanie należy połączyć słowa lub frazy ze sobą łącząc je za pomocą odpowiednich operatorów. Jeżeli operatory nie występują pomiędzy słowami lub frazami, zakłada się, że wykorzystywany jest operator AND.

Proponujemy wykorzystanie następujących operatorów do budowania zapytań (nie wyszczególniono wszystkich operatorów możliwych do wykorzystania)

AND - w wyniku wyszukiwania podawane są dokumenty, w których występują wszystkie słowa lub frazy występujące po operatorze.

Przykład: przekładnia AND koło

Wyszukiwane są dokumenty, które w treści zawierają zarówno słowo "przekładnia" jak i słowo "koło".

OR - w wyniku wyszukiwania podawane są dokumenty,

Przykład: rower OR samochód

Wyszukiwane są wszystkie dokumenty, które w treści posiadają co najmniej jedno z następujących słów "rower" lub "samochód".

ALL - w wyniku wyszukiwania podawane są dokumenty, w których występują wszystkie słowa lub frazy występujące po operatorze.

Przykład: ALL(przekładnia koło rower)

Wyszukiwane są dokumenty, które w treści zawierają słowa "przekładnia", "koło" i „rower".

ANY - w wyniku wyszukiwania podawane są dokumenty, które w treści posiadają jakiekolwiek z podanych słów lub fraz (podobny operator OR).

Przykład: ANY(kot pies lis)

Wyszukiwane są wszystkie dokumenty, które w treści posiadają słowo "kot" lub posiadają słowo "pies". Jednakże słowo "kot" na pierwszeństwo przed słowem "pies" i dokumenty z tym słowem będą wyszczególnione na liście rezultatów w pierwszej kolejności.

NEAR - w wyniku wyszukiwania podawane są dokumenty, dla których w tekście występują wszystkie podane w zapytaniu frazy i są one oddzielone od siebie nie więcej niż określoną ilością słów separujących. Jeżeli ilość słów separujących nie jest podana przyjmuje się, że jest równa 8.

Przykład 1: „kot" NEAR „pies"

Wyszukiwane są wszystkie dokumenty, które w treści posiadają frazy "kot" i "pies", pomiędzy tymi wyrazami występuje nie więcej niż 8 słów (ustawienie domyślne).

Przykład 2: „kot" NEAR(5) „pies"

Wyszukiwane są wszystkie dokumenty, które w treści posiadają frazy "kot" i "pies", pomiędzy tymi wyrazami występuje nie więcej niż 5 słów. Możliwe jest występowania najpierw frazy „pies" a następnie frazy „kot" – kolejność fraz nie ma znaczenia.

NOT – operator musi zawierać tylko jedno wyrażenie. W wyniku wyszukiwania podawane są dokumenty, które nie spełniają warunku wyrażonego w wyrażeniu ,

Przykład: NOT(silnik)

Wyszukiwane są wszystkie dokumenty, które nie spełniają wyrażenia: w dokumencie jest słowo „silnik", czyli innymi słowy w treści posiadają nie mają słowa "silnik".

NONE – operator musi zawierać jedno lub więcej wyrażeń oddzielonych spacją. W wyniku wyszukiwania podawane są dokumenty, które nie spełniają żadnego z podanych warunków

Przykład: NONE(silnik przekładnia rower)

Wyszukiwane są wszystkie dokumenty, które w dokumencie nie zawierają słowa „silnik", „przekładnia" lub "rower".

ONEAR - w wyniku wyszukiwania podawane są dokumenty, dla których w tekście występują wszystkie podane w zapytaniu frazy, występują one w podanej w zapytaniu kolejności i są one oddzielone od siebie nie więcej niż określoną ilością słów separujących. Jeżeli ilość słów separujących nie jest podana przyjmuje się, że jest równa 8.

Przykład 1: "kot" ONEAR "pies"

Wyszukiwane są wszystkie dokumenty, które w treści posiadają frazy "kot" i "pies", frazy te występują w podanej kolejności, a pomiędzy tymi wyrazami występuje nie więcej niż 8 słów.

Przykład 2: „kot" ONEAR(5) „pies"

Wyszukiwane są wszystkie dokumenty, które w treści posiadają frazy "kot" i "pies", pomiędzy tymi wyrazami występuje nie więcej niż 5 słów. Wykluczone jest występowania najpierw frazy „pies" a następnie frazy „kot" – kolejność słów ma znaczenie.

WORD - w wyniku wyszukiwania podawane są dokumenty w takiej kolejności jak gdyby słowa występujące w operatorze były identyczne.

Przykład: WORD(silnik napęd)

Prezentowana jest lista w której występują te dwa słowa, jednakże wyszczególnienie słów jest inne niż lita jaką otrzymany w zapytaniu „silnik OR napęd".

+ - operator przyłączania

Przykład: +silnik

Dołącza do lity rezultatów dokumenty zawierające słowo silnik. Efekt identyczny jak przy użyciu operatora AND.

- - operator przyłączania

Przykład: -silnik

Odłącza do lity rezultatów dokumenty zawierające słowo silnik. Efekt identyczny jak przy użyciu operatora NOT.

Ważne :

Podczas budowania zapytania można wykorzystywać kilka operatorów

Przykład: ALL(rower koło) NOT(silnik)

Wyszukiwane są wszystkie dokumenty, które w treści posiadają nie mają słowa "rower" i "koło", ale nie występuje w treści słowo "silnik".

Należy pamiętać, że każde zapytanie zwraca rezultaty wykorzystując polską fleksję.

 

login