Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Wyszukiwanie proste jest najprostszym sposobem wyszukiwania niezbędnych dokumentów. Ekran wyszukiwania prostego pojawia się razem z wybraniem aplikacji „Biblioteka dokumentów UPRP” i zawiera jedno pole do wprowadzania poszukiwanych w tekście słów razem z przyciskiem inicjującym wyszukiwanie w postaci symbolu małej lupy. Oprócz tego na ekranie pojawiają się linki do zdefiniowanych w aplikacji bibliotek oraz do linku pomocy.

 

Aby wyszukać poszukiwany dokument należy wpisać w pole poszukiwane słowo (lub sformułować pełne zapytanie wg zasad opisanych w dalszej części pomocy) i kliknąć przycisk wyszukiwania (wcisnąć "lupę"). Po pewnym czasie pojawi się wynik wyszukiwania w postaci następującego wykazu wyszukanych dokumentów.

 

W górnej części pojawia się takie samo jak poprzednio pole wyszukiwania z przyciskiem inicjującym wyszukiwanie w postaci lupy. Tym razem pole to jest wypełnione poprzednio zdefiniowaną wartością, wartość tę oczywiście można zmodyfikować i powtórzyć wyszukiwanie.

Pod polem wyszukiwania jest lista wyników z linkami do wyszukanych dokumentów,  kliknięcie na link powoduje przejście do wyszukiwanego dokumentu. Po najechaniu myszą na link wyświetlają się dodatkowe opcje, z których można skorzystać, takie jak "Otwórz" lub "Wyświetl bibliotekę". Opcja "Otwórz" otwiera dokument, opcja "Wyświetl bibliotekę" powoduje przejście do biblioteki w której znajduje się dokument.

Jeżeli użytkownik jest zalogowany, na liście rezultatów po lewej stronie wyświetlane są te numery wydawnictw BUP i WUP i daty ich publikacji (odpowiednio pod nazwami „Numer BUP”, „Data publikacji BUP, „Numer WUP” i „Data publikacji BUP”) jakie są przydzielone dla wyszukanych dokumentów. Aby ograniczyć wyszukaną listę tylko do publikacji można kliknąć na jeden z numerów BUP lub WUP – lista zostanie zawężona tylko do dokumentów z tego wydawnictwa. Jeżeli po lewej stronie nie są wyświetlane numery wydawnictw jakie nas interesują – można kliknąć na jeden z linków „POKAŻ WIECEJ” – wyświetli się wówczas więcej numerów WUP lub BUP.

Po przesunięciu listy wyszukanych pozycji otrzymujemy rezultat jak na poniższym obrazku.

 

Na liście rezultatów wyświetlane są tylko początkowe wyszukane dokumenty. Aby zobaczyć kolejne dokumenty należy skorzystać z linków przewijania listy rezultatów, czyli wcisnąć "2" lub strzałkę w prawo - wyświetlane wówczas są kolejne wyszukane dokumenty.

Pod listę rezultatów wyświetlany jest także linki "Wyszukiwanie zaawansowane". Link "Wyszukiwanie zaawansowane" prowadzi do wyszukiwania zaawansowanego opisanego w dalszej części pomocy.