Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Wyszukiwanie zaawansowane służy do wyszukiwania dokumentów w oparciu o bardziej zaawansowane zapytania niż w wyszukiwaniu prostym.

 

Ekran wyszukiwania zaawansowanego składa się z następujących opcji (tekstu opisu opcji i pola do wprowadzania), które umożliwiają przekazanie słów dla następujących wyszukiwań :

  • "Wszystkie te wyrazy" - umożliwiające  wyszukanie dokumentów, które zawierają wszystkie wyrazy określone w polu opcji, wyrazy te mogą występować w dowolnym miejscu w wyszukanym dokumencie,
  • "Dokładna fraza" - umożliwiająca wpisanie dokładnej frazy, która będzie wyszukiwana, wyszukane dokumenty muszą zawierać dokładnie tę frazę, tzn. wyrazy w dokumencie muszą występować dokładnie w tej samej kolejności co we wprowadzonej frazie,
  • "Dowolny z tych wyrazów" - umożliwiające wyszukanie dokumentów, które będą zawierać co najmniej jedno z wyszczególnionych w polu opcji słów,
  • "Żaden z tych wyrazów" - umożliwiające wyszukanie dokumentów, które będą nie będą zawierać żadnego z wyszczególnionych w polu opcji słów.

Zapytanie kierowane do danych uwzględnia polską fleksję - oznacza to, że jeżeli np. szukamy wyraz "silnik" otrzymamy również dokumenty z wyrazami: silniki, silnikowi, itp. Podobnie jeżeli np. szukamy frazę "rufa statku" otrzymamy dokumenty, które mają w tekście frazy "rufą statku" lub "rufie statku".

Ekran wyszukiwania zaawansowanego posiada także możliwość dodawania ograniczenia wyszukiwania. Każdy dokument rejestrowany w aplikacji „Biblioteka dokumentów UPRP” posiada określone właściwości. Aby wyszukiwać po zawartości tych właściwości można wybrać jedną z nich i nadać jej odpowiednią wartość. Na poniższym rysunku określone są wszystkie właściwości jakie występują aktualnie w aplikacji.

 

 

 

Przykładowo jeżeli chcemy wyszukać dokumenty, które we właściwości dokumentu znanej jako „Tytuł (TIPL)” posiada słowo „rower” (uwaga wybieramy we właściwości dokumentu, a nie w tekście dokumentu), należy w rozwijanej liście wybrać „Tytuł (TIPL)”, następnie w kolejnym rozwijanym polu wybrać „Zawiera” (możliwe są również opcje „Nie zawiera”, Równa się” i „Nie równa się”) i w kolejnym polu wpisać wyszukiwane słowo lub frazę. Można definiować zapytanie wyszukiwawcze, które łączy kilka właściwości poprzez wykorzystanie operatorów logicznych „Lub” ( logiczne OR) i Oraz (logiczne AND), które znajdują się na kolejnej rozwijanej liście. Dodawanie kolejnego ograniczenia właściwości odbywa się poprzez wciśniecie przycisku plus na końcu linii pól.

Przykładowo jeżeli chcemy znaleźć dokumenty, które w we właściwości „Tytuł (TIPL) zawierają słowo rower lub dodatkowo w tej samej właściwości zawierają słowo koło wybieramy jak na poniższym rysunku.

 

Można wprowadzić dane do jednej lub wielu opcji, inicjalizację wyszukiwania rozpoczyna wciśnięcie klawisza "Wyszukaj".

Po wyszukaniu pojawia się lista rezultatów, identyczna jak w wyszukiwaniu prostym.