Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Skip Navigation LinksInformacje i komunikaty

​Informacje i komunikaty.

2016-11-09. Nowa wersja wyszukiwarki.
Zainstalowaliśmy nową bazę przedmiotów chronionych DPO o nazwie "Dodatkowe prawa chronione".​

2016-07-19. Nowa wersja wyszukiwarki.
Zainstalowaliśmy nową wersję wyszukiwarki umozliwiającą przechodzenie pomiędzy różnego rodzaju typami wyszukiwań.​

2016-04-13. Nowa wersja wyszukiwarki.
Zainstalowaliśmy nową wersję wyszukiwarki uwzględniającą uwagi rzeczników patentowych

2016-04-01. Komunikat.
Uruchomiono automatyczne ładowanie danych dla bazy znaków towarowych. Dane przetwarzane są w cyklu dziennym (podobnie jak dla wynalazków i wzorów użytkowych) - wprowadzone w ciągu dnia zmiany ładowane są do wyszukiwarki nocą i udostępnia się je następnego dnia rano.

2016-03-01. Komunikat.
Uruchomiono automatyczne ładowanie danych dla baz wynalazków i wzorów użytkowych. Dane przetwarzane są w cyklu dziennym - wprowadzone w ciągu dnia zmiany ładowane są do wyszukiwarki nocą i udostępnia się je następnego dnia rano.

2015-11-18. Nowa wersja wyszukiwarki.
Uruchomione wcześniej pilotażowe bazy wzorów przemysłowych i wzorów zdobniczych udostępniane są jako bazy podstawowe, jednocześnie zakończono udostępnianie poprzednich starych wersji tych baz.

2015-10-29. Nowa wersja wyszukiwarki.
W celach pilotażowych zostały uruchomione nowe wersje baz wzorów przemysłowych i wzorów zdobniczych. W wykazie baz wyszukiwarki widnieją one z dopiskiem : (pilotaż). Prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag w zakresie tych baz poprzez wypełnienie naszego formularza kontaktowego Napisz do nas, na którym prosimy o wybranie kategorii "Wyszukiwarka przedmiotów chronionych (Bazy danych UPRP)".

2015-09-22. Nowa wersja wyszukiwarki.
Zainstalowaliśmy nową wersję wyszukiwarki ze zmianami w wyszukiwaniu strukturalnym polegającymi na dodaniu predefiniowanych list osób i klasyfikacji patentowych. W ciągu najbliższych kilku dni uzupełnimy strony pomocy.

2015-08-10. Nowa wersja wyszukiwarki.
Zainstalowaliśmy nową wersję wyszukiwarki uwzględniającą kolejne uwagi użytkowników.

2015-07-30 Komunikat.
Informujemy, że w związku ze zmianą baz dziedzinowych w UPRP, dane dotyczące wzorów przemysłowych i wzorów zdobniczych są aktualne na dzień 2015-06-08. Do starej bazy dziedzinowej z której pobierane są informacje nie są już dodawane nowe zgłoszenia, a do wyszukiwarki wprowadzame są tylko aktualizacje już pobranych zgłoszeń. Dane dotyczące nowych zgłoszeń będą pobierane z nowej bazy dziedzinowej od 2015-09-01.

2015-07-23. Nowa wersja wyszukiwarki.
Zainstalowaliśmy nową wersję wyszukiwarki uwzględniającą kolejne uwagi użytkowników.

2015-07-15. Usunięcie bazy przedmiotów chronionych TOW.
Celem usprawnienia wyszukiwania, z wyszukiwarki usunięto dane starej bazy znaków towarowych TOW.

2015-06-26. Instalacja nowej bazy przedmiotów chronionych TMV.
W związku z przejściem na nowy system dziedzinowy do obsługi znaków towarowych o nazwie BackOffice, zaimportowane zostały z tego systemu dane i są prezentowane jako nowa baza przedmiotów chronionych o nazwie TMV. Poprzednia baza znaków towarowych o nazwie TOW jest już niedostępna.

2015-05-13. Początkowy import rysunków dla bazy wzorów zdobniczych.
Do bazy "Wzory zdobnicze" zaimportowalismy komplet wzorów, które będą wyświetlane w aplikacji.

2015-05-12. Instalacja nowej wersji wyszukiwarki.
Zainstalowaliśmy nową wersję wyszukiwarki, która ma na celu wprowadzenie mechanizmów manualnej/ręcznej edycji ograniczeń w wyszukiwaniu zaawansowanym.

2015-04-15. Instalacja nowej wersji wyszukiwarki.
Zainstalowaliśmy nową wersję wyszukiwarki, która ma na celu wprowadzenie mechanizmów grupowania i manipulowania kryteriami w wyszukiwaniu zaawansowanym.

2015-03-16. Instalacja nowej wersji wyszukiwarki.
Zainstalowaliśmy nową wersję wyszukiwarki, która ma na celu następujące usprawnienia nawigowania na liście rezultatów :
- wprowadzenie mechanizmów usprawniających nawigowanie dla klawiszy "Pierwsza". "Poprzednia", "Następna" i "Ostatnia" oraz dla list wyboru ilości wierszy na stronie i wyboru strony (zaimplementowane dla Internet Explorer i Chrome),
- usprawnienie sposobu sortowania po wybranej kolumnie - w przypadku, gdy na liście jest 250 wierszy rezultatów wyszukiwarka wykorzystuje szybkie sortowanie w pamięci, przy większej ilości wierszy niezbędne jest powtórne odczytanie wyników z bazy łącznie z sortowaniem (zaimplementowane dla Internet Explorer, Mozilla Firefox i Chrome),
- w związku z powyższymi zmianami (oraz na wniosek niektórych rzeczników patentowych) przeniesiono klawisz "Nowe kryteria wyszukiwania" do dolnej części strony.

2015-01-29. Instalacja nowej wersji wyszukiwarki.
Zainstalowaliśmy nową wersję wyszukiwarki, która poprawiła wykryte w trakcie eksploatacji błędy.

2015-01-22. Wprowadzenie nowych zasad wyświetlania decyzji dla wzorów zdobniczych.
Dla bazy "Wzory zdobnicze" usunięto stary i wprowadzono nowy sposób wyświetlania decyzji dotyczących zgłoszeń (taki sam jaki obowiązuje dla wzorów przemysłowych).

2015-01-15. Instalacja nowej wersji wyszukiwarki.
Zainstalowaliśmy nową wersję wyszukiwarki, która ma na celu :
- usprawnienie sposobu wyszukiwania danych skracające nieznacznie czas wyszukiwania danych (prowadzona będzie dalsza optymalizacja wyszukiwania w bazie danych),
- dodanie kontroli poprawności wprowadzania ręcznego dat (bez wykorzystywania kontrolki kalendarza) do kryteriów wyszukiwania,
- zablokowanie wyświetlania na liście rezultatów kryteriów "Skrót opisu" i "Wykaz towarów"
- zmiana w wyszukiwaniu zaawansowanym sposobu prezentacji wybranych kryteriów wyszukiwania, celem ułatwienia pracy z aplikacja dla osób, które mają problemy ze wzrokiem.

2014-12-16. Zmiana wyszukiwania dla kryteriów "skrót opisu" i "wykaz towarów".
Dla baz "Wynalazki", "Wzory użytkowe", "Znaki towarowe" i "Oznaczenia geograficzne" wprowadzono usprawnienie, które umożliwiaja w wyszukiwaniu zaawansowanym wykorzystanie dla kryteriów "skrót opisu" i "wykaz towarów" operatorów "zawiera wyraz zaczynający się na" oraz "zawiera wyraz zaczynający się od".

2014-12-12. Wprowadzenie nowych zasad wyświetlania decyzji dla wzorów przemysłowych.
Dla bazy "Wzory przemysłowe" usunięto stary i wprowadzono nowy sposób wyświetlania decyzji dotyczących zgłoszeń.

2014-12-09. Linki do Serwera Publikacji, RegisterPlus i klasyfikacji MKP.
Dla wszystkich baz link do Serwera Publikacji, do Register Plus i do Klasyfikacji MKP otwiera wynik w nowym oknie.

2014-12-03. Modyfikacje dotyczące łączenia się do RegisterPlus.
Dla wzorów przemysłowych usprawnione zostało łączenie się z Serwerem Publikacji, natomiast w kryteriów w wyniku wyszukiwania usunięto łącze do RegistrerPlus.

2014-11-28. Uruchomienie wyszukiwania w przeglądarkach Chrome i Chromium.
Zgodnie z wnioskami wielu użytkowników w dniu dzisiejszym uruchomiona została funkcjonalność związana z wyszukiwaniem i udostępnianiem rysunków i opisów w przeglądarkach Chrome i Chromium.
Wyświetlanie rezultatów jednakże różni się od sposobu wyświetlania w przeglądarkach Internet Explorer i Mozilla FireFox. Zasadniczo różnice są dwie :
- opisy przedmiotów chronionych nie wyświetlają się w danych wyszukanego przedmiotu, tylko ściągają jako oddzielne pliki do folderu chrome://downloads/
- podczas ściągania pojedynczego obrazka, zapisuje się on nie z numerem zgłoszenia, ale z numerem ewidencyjnym w systemie wyszukiwania.
Pragniemy zwrócić uwagę, że naszymi preferowanymi wyszukiwarkami w dalszym ciągu są Internet Explorera i Mozilla FireFox - na tych przeglądarkach nowa funkcjonalność testowana jest w pierwszej kolejności.

2014-11-24. Uruchomienie wyszukiwanie po pełnomocniku
Na prośbę jednego z rzeczników patentowych uruchomione zostało wyszukiwanie poprzez podanie danych pełnomocnika. Wyszukiwanie dostępne jest w wyszukiwaniu strukturalnym i zaawansowanym dla wszystkich baz za wyjątkiem baz GEO i SCA.

2014-11-21. Zgłaszanie błędów
Wszelkiego typu uwagi prosimy zgłaszać elektronicznie poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie startowej serwisu WWW Urzędu Patentowego  lub poprzez kliknięcie na link poniżej:

 Napisz do nas