Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Najczęściej zadawane pytania :

Problemy z wyszukiwaniem klas jednocyfrowych klasyfikacji nicejskiej?
Aplikacja oparta jest na systemie wyszukiwawczym, który rozróżnia słowa (lub ciągi znaków) które składają się z minimum 2 znaków. W zwiazku z tym, jeżeli przykładowo wprowadzamy do jakiegokolwiek kryterium wyszukiwania jednoznakowe słowo np. "i" lub "a" lub "1" lub "5" to takiej wartości nasza wyszukiwarka nie wyszuka. Takie przypadki mają miejsce m.in. gdy do kryterium klasyfikacja nicejska wprowadzamy jedną z pierwszych 9 numerów klas. Dlatego dla klasyfikacji nicejskiej wprowadzona została zasada, żeby pierwsze "jednocyfrowe" numery klas nicejskich poprzedzać zerem - przykladowo gdy szukamy klasę 1 wpisujemy 01, gdy klasę 2 wpisujemy 02, itd.
Jednocześnie informujemy, że nie można również wyszukiwać jednocyfrowych klas klasyfikacji wiedeńskiej. Dla tego kryterium wprowadzone są 4 cyfrowe lub 6 cyfrowe wartości i dlatego należy wprowadzać do kryterium klasyfikacji wiedeńskiej 4 lub 6 cyfr.

Z jakiej przeglądarki internetowej korzystać?
Aplikacja została przetestowana w najnowszych wersjach wyszukiwarek Microsoft Internet Explorer oraz Firefox Mozilla. Następnie uruchomiliśmy wyszukiwanie w przeglądarkach Chromium i Chrome. Korzystanie z innych przeglądarek może spowodować błędy związane z nawigowaniem oraz brakiem wyświetlania obrazków.

Zależności dotyczące danych w kryteriach "wykaz towarów" i "Klasyfikacja nicejska" dla znaków towarowych.
Import danych do aplikacji został przygotowany w taki sposób, że gdy w procesie rejestracji definiowane i wypełniane są klasy nicejskie dla danego zgłoszenia znaku towarowego, w rezultatach wyszukiwania pokazywane są te klasy jako kryterium "Klasyfikacja nicejska". Natomiast jeżeli klasy nicejskie nie będa określone, wprowadzony w systemie dziedzinowym opis tych klas zostaje przekopiowany do kryterium "Wykaz towarów". Informujemy, że w naszej wyszukiwarce nie można wyszukiwać po opisach klas nicejskich - można tylko podawać numery tych klas. Natomiast w wyszukiwarce możliwe jest wyszukiwanie po zawartości kryterium "wykaz towarów"

 Czy będzie dostepna baza "Międzynarodowe znaki towarowe (Porozumienie madryckie)" ?

Nie. Baza "Międzynarodowe znaki towarowe (Porozumienie Madryckie)" w takiej wersji jak było wyświetlane w poprzedniej aplikacji nie będzie udostępniona. Natomiast planujemy udostępnienie następujących nowych baz : "Międzynarodowe znaki towarowe" i "Wzory przemysłowe międzynarodowe". Nowe bazy swoim zakresem pokryją dotychczasowy zakres starej bazy.

 Jakie są opcje operatora „zaczyna się od/kończy na” ?

Użytkownik posiada możliwość wykorzystania operatora „zaczyna się od/kończy na" w różny sposób. Operator bowiem posiada opcje jakie definiuje występowanie znaku % w wartości. Przykładowo w zależności od pozycji tego znaku przy wyszukiwaniu po kryterium „Tytuł" posiadamy następujące możliwości:

 1. Wpisując w pole Wartość „rower" - wyszukuje pozycje dla których kryterium „Tytuł" zaczyna się od słowa rower.
 2. Wpisując w pole Wartość „rower%" - wyszukuje pozycje dla których kryterium „Tytuł" zaczyna się od słowa rower (to samo co w pkt 1);
 3. Wpisując w pole Wartość „%rower" – wyszukuje pozycje dla których kryterium „Tytuł" kończy się na słowie rower;
 4. Wpisując w pole Wartość „%rower%" - wyszukuje pozycje dla których kryterium „Tytuł" gdziekolwiek zawiera słowo rower. W tym przypadku można oczywiście stosować także frazę np. „%rower i koło%".

Występowania znaku % na końcu wartości oznacza, że badamy początek kryterium, występowanie na początku oznacza, że badamy koniec kryterium, jednoczesne występowanie na początku i na końcu wartości oznacza, że badamy środek kryterium.

W opcji „Wyszukiwanie strukturalne" wśród atrybutów i słów kluczowych, które możliwe są do wpisania znajduje się między innymi takie kryterium wyszukiwania jak : „Typ znaku: C,D,G,GP,M,P,S,SC,SD,SG,SGD,SGP,SP". Co oznaczają te symbole ?

Wyszczególnione symbole to wszystkie wartości tego kryterium i oznaczają do jakiego typu znak został zakwalifikowany:

 • C – znak charakterystyczny,
 • D – znak dźwiękowy,
 • G – znak graficzny,
 • GP – znak graficzno-przestrzenny,
 • M – znak mieszany,
 • P – znak przestrzenny,
 • S – znak słowny,
 • SC – znak słowno-charakterystyczny,
 • SD – znak słowno-dźwiękowy,
 • SG – znak słowno-graficzny,
 • SGD – znak słowno-graficzno-dźwiękowy,
 • SGP – znak słowno-graficzno-przestrzenny,
 • SP – znak słowno-przestrzenny,
 • XX – inny typ znaku.