Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Wstępne przeszukanie  osób

Aby wspomóc się skojarzonym z kryterium osób słownikiem należy kliknąć na odpowiedni symbolu wywołania przeszukiwania wstępnego dla wybranego kryterium osoby – jest to symbol w postaci „lupy" umiejscowiony bezpośrednio przed polem do którego wstawia się wartości dla kryterium. Jeżeli w części ekrany służącym do wyboru baz wybierzemy opcję „WYN" czyli wynalazki pojawi się w prawej części następująca część ekranu.

 

Na rysunku powyżej znajduje się kilka przycisków w postaci „lupy" – pierwszy, najwyżej położony, umożliwia wstępne przeszukiwanie po twórcach, drugi – po zgłaszających/uprawnionych, trzeci - po klasyfikacjach MKP, a kolejny, ostatni - po przedstawicielach. Klikamy na najwyższy skojarzony z twórcą, aby zaprezentować w jaki sposób korzystać ze wspomagania. Wcześniejszy ekran zostaje w pierwszej kolejności zredukowany tylko do pól jakie wcześniej wstępnie wypełniliśmy.

 

Poniżej kolejno – odkrywany jest przycisk pobrania i powrotu do poprzedniego stanu, wyświetlana jest nazwa wybranego kryterium (na rysunku „Twórca"), oraz pokazywane są listy wyboru dla poszczególnych zagłębień dla kryterium (na rysunku są dwa poziomy zagłębień „kraj twórcy" i „miasto twórcy" wraz z odpowiednimi rozwijanymi listami), pole do podawania wartości dla wstępnego przeszukiwania - przed polem podawana jest nazwa tej wartości (na rysunku dla osób „Imię lub nazwisko") oraz 20 pierwszych wstępnie przeszukanych wartości podanych obok przycisków do ich wybierania.

Załóżmy, że interesuje nas twórca z Polski, który nazywa się Kowalski, imienia na razie nie podajemy. Aby go odszukać sprawdzamy, czy w pierwszym poziomie zagłębień pozostaje wybrana opcja „PL - Polska" (jest ona ustawiana domyślnie), wpisujemy do pola wstępnego przeszukiwania nasze nazwisko i klikamy na przycisk „Odszukaj". Otrzymamy wówczas nową listę wyłącznie z twórcami o tym nazwisku.

 

Przeszukiwanie wstępne obejmuje polską fleksję, więc w wyniku podane są wszystkie osoby o tym nazwisko łącznie z jego odmianą – czyli np. Kowalska. Naciskając przyciski „Dalej" lub „Wstecz" można nawigować po takiej liście (uwaga gdy jesteśmy na początku listy przycisk „Wstecz" jest nieaktywny, gdy jesteśmy na końcu nieaktywny jest przycisk „Dalej"). Załóżmy jednakże, że wiemy, że na pewno twórca to Kowalski, a jego imię rozpoczyna się od litery J. Możemy wówczas zrezygnować z wyszukiwania pełnotekstowego i przejść do wyszukiwanie z wykorzystaniem operatora zawiera ciąg znaków – aby wykorzystać ten operator należy na końcu wyszukiwanego ciągu znaków wpisać symbol gwizdki „*".

 

W naszym przykładzie do nazwiska Kowalski dodajemy spację i znaki „J*". Polska fleksja wówczas nie zadziała i otrzymamy wyłącznie mężczyzn których imię rozpoczyna się od J.

Załóżmy, że interesował nas twórca o nazwisku „Kowalski Jan", zaznaczamy przy jego nazwisku przycisk wyboru

 

i  wciskamy przycisk „Pobierz/Wróć", co spowoduje powrót do ekranu wstępnego z wypełnionym polem twórcy.

 

Teraz możemy nacisnąć przycisk „Szukaj" – pojawi się lista wyników, którą możemy analizować.

Podczas wstępnego zawężania listy wyników możemy skorzystać z poziomów zagłębień dla tego kryterium – dla osób są to zawsze dwa poziomy : kraj i miasto. Przykładowo możemy rozwinąć listę i wybrać np. Warszawę.

 

Podobnie możemy zmienić kraj np. na Niemcy i wybrać miasto Berlin jako miasto naszego twórcy.

 

Uwagi odnośnie wstępnego przeszukiwania osób:

  • należy pamiętać, że wybieramy tylko imię i nazwisko osoby - jeżeli będziemy wybierać korzystając z poziomów zagłębień i wybierać np. pana Kowalskiego poprzez wstępne wybranie miasta np. Warszawa, może się w końcowym wyszukiwaniu okazać, że podaje nam wynalazki dwóch niezależnych osób o tym samym nazwisku – jednego z Warszawy, a drugiego spoza Warszawy. Podobnie, jeżeli będziemy wybierać Johna Smith'a z jakiejś miejscowości z USA, może się pojawić inny John Smith z Australii lub Wielkiej Brytanii – w końcowym wyszukiwaniu nie są brane pod uwagę poziomy zagłębień.
  • w przypadku osób spoza Polski mogą się pojawiać litery w nazwisku lub imieniu, których nie ma w polskim alfabecie – zastępujemy je wówczas symbolem X (przykładowo na powyższym rysunku imię GUNTER z dwoma kropeczkami nad U zamieniono na GXNTER)