Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Wstępne przeszukanie  klasyfikacji MKP

Przeszukiwanie wstępne dla klasyfikacji MKP jest podobne do przeszukiwania wstępnego dla osób. Przeszukiwanie to stosowane jest dla wynalazków i wzorów użytkowych i po jego wyborze otrzymujemy następujący ekran :

 

Dla wstępnego przeszukiwania w klasyfikacji MKP zastosowano trzy poziomy zagłębień : Dział MKP, Klasa MKP, Podklasa MKP. Przy wyborze wszystkich zagłębień pojawiają się opisy jak na poniższym rysunku.

 

 Można stosować dalsze ograniczenia poprzez stosowania wyszukiwania pełnotekstowego (z polską fleksją) oraz po ciągu znaków ( z użyciem gwiazdki *). Rezultaty przeszukiwania wstępnego to odpowiednie opisy klasyfikacji poprzedzone symbolem MKP. W symbolu MKP występuje oddzielająca spacja taka jaka występuje we właściwej klasyfikacji. Po dokonaniu wyboru odpowiedniej pozycji do wyszukiwania zasadniczego przenoszone są całe symbolu MKP bez oddzielającej spacji. Wybierać w przeszukiwaniu wstępnym można tylko pozycje – poszczególne przedmioty chronione są klasyfikowane wyłącznie do pozycji. Przykładowy wynik wybrania kilku pozycji przedstawia poniższy rysunek :