Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

W aplikacji zastosowano następujące sposoby wyszukiwania:

 

W aplikacji zastosowano następujące sposoby wyszukiwania:

1. wyszukiwanie po wartości pola. Stosuje się wówczas typowe operatory porównań typu : =, >, <, >=, <=. Jeżeli wartość kryterium spełnia ograniczenie przyjęte w operatorze to rezultat jest wyświetlany na liście wyników.

2. wyszukiwanie poprzez zdefiniowanie początku lub końca wartości kryterium. Wyszukiwanie to w wyszukiwaniu zaawansowanym definiowane jest jako „Zaczyna się/kończy się na". Dla danego kryterium odcinana jest początkowa lub końcowa część wartości tego kryterium - do wartości kryterium dodaje się symbol „%" celem rozpoznania jego początku lub końca. Przykładowo jeżeli chcemy wyszukać wszystkie przedmioty których tytuł rozpoczynają się od słowa „rower" a drugie słowo zaczyna się na literę s wpisujemy frazę „rower s%" i otrzymujemy wszystkie rowery składane, stacjonarne, i spacerowe. Wyszczególniony na końcu symbol % oznacza, że aplikacja odetnie koniec tytułu – pozostawi 7 początkowych znaków, ponieważ wprowadziliśmy dokładnie 7 znaków przed % (razem ze spacją).

 

Jeżeli chcemy wyszukać wszystkie przedmioty, których koniec tytułu kończy się na „gowy" wpisujemy w kryterium „%gowy". Wyszczególniony na początku symbol % oznacza, że aplikacja ma odcinać początek tytułu – dokładnie pozostawi ostatnie 4 znaki, ponieważ wprowadziliśmy tylko 4 znaki poszukiwane.

 

3. wyszukiwanie poprzez zdefiniowanie poszukiwanej frazy. Wyszukiwanie to w wyszukiwaniu zaawansowanym definiowane jest jako „Zawiera frazę". Jest to podstawowy typ wyszukiwania, który został zaimplementowany dla każdego kryterium w wyszukiwaniu prostym i strukturalnym, o ile nie wyszczególniono w dalszej części na tej stronie. Aplikacja wyszukuje w kryterium dokładnie taki zestaw znaków, jaki określono, przy czym mogą to być jedno, dwa lub kilka słów określonych jedno po drugim. Przykładowo jeżeli wyszukujemy wynalazki do których uprawniona jest „Politechnika Warszawska" (kryterium Zgłaszający/Uprawniony) wpisujemy całą tę frazę i otrzymujemy rezultaty jakie dotyczą politechniki warszawskiej niezależnie w której części kryterium nazwa politechniki jest wstawiona.

 

4. wyszukiwanie poprzez zdefiniowanie poszukiwanych wyrazu/wyrazów. Wyszukiwanie to w wyszukiwaniu zaawansowanym definiowane jest jako „Zawiera wyraz". Definiuje się wyszukiwanie wyspecyfikowanie poszczególnych wyrazów oddzielając je przecinkiem. Dla przykładu wpisując ograniczenie „Warszawska, Rzeszowska" dla kryterium Zgłaszający/Uprawniony otrzymujemy wynalazki zarówno dla politechniki warszawskiej, jak i dla politechniki rzeszowskiej, oraz dodatkowo dla wszystkich innych organizacji które mają warszawska lub rzeszowska w nazwie.

 

5. Wyszukiwanie poprzez zdefiniowanie początku poszukiwanego wyrazu. Wyszukiwanie to w wyszukiwaniu zaawansowanym definiowane jest jako „Zawiera wyraz zaczynający się od". Definiuje się poprzez wyspecyfikowanie początku wyrazu zakończonego „*". Przykładowo wpisując ograniczenie „wod*" w kryterium tytuł otrzymujemy wykaz, przedmiotów ochrony dla których w tytule znajduje się woda, wodny, wodą, wodnych i inne.

 

6. Wyszukiwanie poprzez zdefiniowanie ciągu znaków. Wyszukiwanie to w wyszukiwaniu zaawansowanym definiowane jest jako „Zawiera ciąg znaków". Definiuje się poprzez wyspecyfikowanie ciągu znaków (bez spacji) który może występować w dowolnym z wyrazów w kryterium.

 

Wykaz wszystkich zaimplementowanych w aplikacji kryteriów z podaniem rodzaju zastosowanego kryterium w wyszukiwaniu prostym i w wyszukiwaniu strukturalnym.

Nazwa kryterium Rodzaj kryterium Zastosowany operator wyszukiwania
Data Pierwszeństwa               data                            = < > <= >=
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu            data                            = < > <= >=
Data Publikacji BUP               data                            = < > <= >=
Data Publikacji PCT               data                            = < > <= >=
Data Publikacji WUP               data                            = < > <= >=
Data Udzielenia Prawa             data                            = < > <= >=
Data Zgłoszenia                  data                            = < > <= >=
Data Zgłoszenia PCT               data                            = < > <= >=
Decyzje                         jeden do wielu                  Zawiera wyraz
Klasyfikacja Lokarneńska         jeden do wielu                  Zawiera wyraz
Klasyfikacja MKP                 jeden do wielu                  Zawiera wyraz
Klasyfikacja Nicejska            jeden do wielu                  Zawiera wyraz
Klasyfikacja Wiedeńska           jeden do wielu                  Zawiera wyraz
Kod Ochrony                      wartościowy                     = < > <= >=
Kod Zgłoszenia                   wartościowy                     = < > <= >=
Kraj Org Międzynarodowa           wartościowy                     = < > <= >=
Nazwa                           Pełno-tekstowe                   Zawiera frazę
Numer BUP                        wartościowy                     = < > <= >=
Numer Pierwszeństwa              Pełno-tekstowe                   Zawiera frazę
Numer Prawa Wyłącznego            Pełno-tekstowe                   Zawiera frazę
Numer Publikacji PCT              wartościowy                     = < > <= >=
Numer Rej Międzynarodowej         wartościowy                     = < > <= >=
Numer WUP                        wartościowy                     = < > <= >=
Numer Zgłoszenia                 Pełno-tekstowe                   Zawiera wyraz
Numer Zgłoszenia PCT              wartościowy                     = < > <= >=
Pełnomocnicy                    jeden do wielu                  Zawiera frazę
Pierwszeństwo                   jeden do wielu                  = < > <= >=
Rodzaj Znaku                     wartościowy                     = < > <= >=
Skrót Opisu                      Pełno-tekstowe                   Zawiera frazę
Twórca                          jeden do wielu                  Zawiera frazę
Tytuł                           Pełno-tekstowe                   Zawiera frazę
Tytuł angielski                  Pełno-tekstowe                   Zawiera frazę
Wykaz towarów                    Pełno-tekstowe                   Zawiera frazę
Zgłaszający/Uprawniony           jeden do wielu                  Zawiera frazę

 

Przykładowo w wyszukiwaniu prostym możemy zaznaczyć, że wyszukujemy numer zgłoszenia, następnie po przecinku podać kilka numerów i otrzymamy wykaz tylu pozycji ile jest w bazie dla wyszczególnionych numerów – dla Numer zgłoszenia zastosowano kryterium „zawiera wyraz". Taka sama operacja dla numeru prawa wyłącznego przy podaniu kilku numerów praw zakończy się niepowodzeniem ponieważ zastosowano operator wyszukiwania „zawiera frazę", a przecież dla każdego kryterium wprowadzana jest tylko pojedyncza wartość prawa.

 

Podsumowanie wszystkich sposobów wyszukiwanie w podziale na typ wyszukiwania zawiera następująca tabelka:

Typ wyszukiwaniaRodzaj kryteriumOperator wyszukiwaniaSposób realizacji poprzez wykorzystanie następujących poleceń SQL
Proste  FREETEXT
StrukturalneData > < =
 Wartościowe > < =
 Pełno-tekstowe FREETEXT
 Multi CONTAINS
ZaawansowaneData> < => < =
 Wartościowe> < => < =
 Pełno-tekstoweZaczyna się od/kończy się naWycięcie początkowej/końcowej części pola
  Zawiera ciąg znakówCONTAINS z *
  Zawiera frazęCONTAINS
  Zawiera wyrazFREETEXT
  Zawiera wyraz zaczynający się odCONTAINS z *
 MultiZawiera frazęCONTAINS
  Zawiera wyrazFREETEXT
  Zawiera wyraz zaczynający się odCONTAINS z *