Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Sposoby zmiany rodzaju wyszukiwania

​W aplikacji można dynamicznie zmieniać rodzaje wyszukiwania poprzez przechodzenie z wyszukiwania prostego do wyszukiwania strukturalnego, oraz przechodzenie z wyszukiwania strukturalnego do wyszukiwania zaawansowanego. Przechodzenie pomiędzy typami wyszukiwania zachowuje wprowadzone ograniczenia usprawniając wyszukiwanie i umożliwiając zapisywanie rezultatów wyszukiwania strukturalnego.

Sposoby zmiany rodzaju wyszukiwania przedstawiamy na następującym przykładzie. Załóżmy, że początkowo interesuje nas tylko wyszukiwanie proste i chcemy wyszukiwać w bazie wynalazków. Po wyborze  bazy „Wynalazki" otrzymujemy następujący ekran.

 

Na ekranie tym w prawej części pojawił się dodatkowy klawisz „Strukturalne" umożliwiający przechodzenie do wyszukiwania strukturalnego. Po jego naciśnięciu przechodzimy bezpośrednio do wyszukiwania strukturalnego otrzymując następujący ekran.

 

Proszę zwrócić uwagę, że wcześniej dokonany wybór bazy „Wynalazki" zostaje zachowany i nie zachodzi konieczność powtórnego jej wyboru.

Załóżmy jednakże, że zamiast przechodzenia do wyszukiwania strukturalnego najpierw chcemy przeszukać bazę za pomocą wyszukiwania prostego. Wybieramy kryterium „Tytuł" i po jego wyborze natychmiast znika przycisk „Strukturalne" – aplikacja przyjmuje, że będzie zachodzić wyszukiwanie proste.

 

Załóżmy, że chcemy wybrać wszystkie przedmioty chronione, które w tytule mają słowo „rower".

 

Po kliknięciu na przycisk „Szukaj" otrzymujemy następująca listę (prezentujemy jej wersję bez rysunków)

 

Naciśnięcie w tym momencie na liście przycisku „Powrót do kryteriów" umożliwi powrót do kryteriów wyszukiwania. Różnica jednakże w tym momencie jest taka, że przycisk „Strukturalne" jest widoczny i aktywny.

 

Naciskając na przycisk „Strukturalne" przechodzimy do wyszukiwania strukturalnego i otrzymujemy następujący ekran.

 

 

Ekran ten różni się od poprzedniego ekranu tym, że przeniesiony do wyszukiwania został nie tylko wybór bazy, ale także wcześniej zdefiniowane kryterium „Tytuł" łącznie z wartością tego kryterium.

Do tak wprowadzonych ograniczeń możemy dodać kolejne ograniczenia i wykorzystać pełną funkcjonalność wyszukiwania strukturalnego. Załóżmy, że chcemy ograniczyć listę rezultatów tylko do przedmiotów jakie występowały w BUP'ie 25 z 2013 roku. Wpisując dodatkowe ograniczenie otrzymujemy w tym przypadku następujący ekran :

 

Po kliknięciu przyciskiem „Szukaj" przechodzimy do wyników którymi są dwie pozycje.

 

Poprzez wciśnięcie przycisku „Powrót do kryteriów" powracamy do ekranu z wprowadzonymi dwoma kryteriami (przedostatnie zdjęcie prezentowane powyżej). Pragnę teraz zwrócić uwagę, że na ekranie tym znajduje się także przycisk „Zaawansowane" - służy on do przechodzenia do wyszukiwania zaawansowanego. Po jego kliknięciu przechodzimy do wyszukiwania zaawansowanego otrzymując :

 

Po przejściu do wyszukiwania zaawansowanego zachowane zostały zarówno wcześniejszy wybór bazy „Wynalazki" jak i przeniesione zostały wszystkie wcześniej wprowadzone kryteria. Kryterium „Tytuł" posiada skrót TIPL i w taki sposób jest ono przenoszone razem z jego wartością „rower". Kryterium „Numer BUP" posiada skrót NRBUP i jest przenoszone razem z jego wartością „25/2013". Proszę zwrócić uwagę także na dwa fakty : przenoszone są kryteria razem z przypisanymi do nich na sztywno operatorami wyszukiwania zaawansowanego oraz pomiędzy poszczególnymi kryteriami zachodzi relacja koniunkcji (AND), czyli taka jaka zachodzi dla wszystkich kryteriów wyszukiwania strukturalnego.

Wszystkie nowo wprowadzone kryteria są umieszczone w jednej linii i aby zobrazować to w lepszej formie proponujemy wykonanie standardowego sprawdzenia poprzez klikniecie na przycisk „Sprawdź"

 

Otrzymujemy wówczas bardziej czytelną formę wprowadzonych ograniczeń łącznie z potwierdzeniem, że zdefiniowane kryteria zostały wprowadzone poprawnie. Po kliknięciu na przycisk „Szukaj" otrzymujemy rezultat podobny jak przy wyszukiwaniu strukturalnym.

 

W podobny sposób można nawigować pomiędzy różnego rodzaju typami wyszukiwań przenosząc większe ilości wcześniej zdefiniowanych kryteriów.​