Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Grupowanie kryteriów wyszukiwania zaawansowanego

Przykład 3: Ograniczanie listy wyników

W bazie przedmiotów chronionych Wynalazki chcemy wyszukać przedmioty chronione, które mają w tytule słowo rower. Aby to wykonać na liście kryterium wybieramy kryterium „Tytuł", na liście operatorów operator „zawiera wyraz", następnie w pole tekstowe wartość wpisujemy wyszukiwane słowo „rower" i klikamy górny przycisk „Wstaw".

 

Wyszukiwane kryteria umieszczana są na panelu kryterium wyszukiwania w postaci zapisu („Tytuł" zawiera wyraz 'rower'). Wciskamy przycisk „Szukaj" i otrzymujemy następującą listę rezultatów (ze względu na wielkość rysunków-miniaturek poniżej pokazujemy tylko pierwszą stronę listy).

 

Otrzymaliśmy listę 167 przedmiotów chronionych, które mają w tytule słowo 'rower'. Wyszukiwanie to posiada wbudowane elementy fleksji polskiej i wyświetla także przedmioty dla których w tytule występuje odmiana słowa rower (np. rowerach, rowerów, roweru). Załóżmy, że z powyższego wykazu interesują nas tylko rowery stacjonarne i rowery składane i chcemy ograniczyć listę tylko do tych typów rowerów. Szukając szybko, można jednakże  popełnić błąd.

Aby powrócić do poprzedniego ekranu, najpierw klikamy „Nowe kryteria wyszukiwania", a następnie w polu wartość uzupełniamy kryteria szybko dopisując drugie słowo „stacjonarne".

 

Po kliknięciu przycisku „Szukaj" otrzymujemy następującą listę.

 

Na liście otrzymujemy nie to co chcieliśmy wyszukać tylko wszystkie przedmioty, które w tytule mają zarówno słowo „rower", jak i słowo „stacjonarny". Aby prawidłowo wybrać rowery stacjonarny, należy wyszukiwać z użyciem operatora „Zawiera frazę" – aby to osiągnąć powtórnie klikamy „Nowe kryteria wyszukiwania", klikamy „Wyczyść  wszystko" , a następnie wybieramy operator „Zawiera frazę" i w polu Wartość wpisujemy "rower stacjonarny".

 

Po kliknięciu przycisku „Szukaj" otrzymujemy prawidłową listę.

 

Na liście jest tylko jeden przedmioty, który w Tytule posiadają frazę „rower stacjonarny" pisane jednym ciągiem.

Załóżmy, że oprócz rowerów stacjonarnych interesują nas także rowery składane. Klikamy „Nowe kryteria wyszukiwania" i  dodajemy łącznik „OR", pozostawiamy operator „zawiera frazę" i wpisujemy w pole wartość nową frazę „rower składany".

 

Po wciśnięciu przycisku „Szukaj" otrzymujemy listę kilku pozycji, które dotyczą tylko rowerów stacjonarnych i składanych.

 

Przykład 4: Grupowanie kryteriów poprzez wykorzystanie właściwości operatora „zawiera wyraz".

Bardzo często zachodzi konieczność wyszukiwania danych gdy polecenie wyszukiwania jest skomplikowane i zawiera wiele kryteriów. Polecenie to można przygotować przekazując ciąg kolejnych kryteriów połączonych łącznikami „AND" lub „OR". Należy jednakże pamiętać, że w takim poleceniu łącznik „AND" ma priorytet przed łącznikiem „OR". W przypadku gdy mamy wiele kryteriów, które chcemy połączyć łącznikiem „OR" może to trochę komplikować przygotowanie zapytania – w tym przypadku należy grupować wyrazy poprzez wykorzystanie właściwości operatora „zawiera wyraz" lub poprzez stosowanie operatorów „{„ i „}". W tym przykładzie omówimy pierwszą możliwość.

Załóżmy że poszukujemy przedmioty dla których nazwa kończy się na „ola" i jednocześnie należą do klasy nicejskiej 32 lub do klasy nicejskiej 36 lub do klasy nicejskiej 38. Należy wówczas stosować zaawansowane możliwości operatora „zawiera wyraz". Dla kryteriów „Numer zgłoszenia", „Klasyfikacja nicejska", „Klasyfikacja lokarneńska" i „Klasyfikacja wiedeńska" istnieje możliwość wprowadzenie wielu wartości w pole wyszukiwania dla operatora „zawiera wyraz".

Aby przygotować takie zapytanie, po wybraniu bazy „Znaki towarowe", należy najpierw wprowadzić pierwsze kryterium (czyli wybrać kryterium „Nazwa", następnie operator „Zaczyna się od/kończy na", w pole wartości wpisać „%ola" i kliknąć górny przycisk „Wstaw", ten na wysokości pola wartości) 

 

Następnie, po wprowadzeniu łącznika,  należy wprowadzić drugie kryterium wybierając operator „zawiera wyraz" i po kolei podawać wartości oddzielając je przecinkiem i spacją (czyli najpierw wprowadzamy łącznik wybierając „I" na rozwijanej liście, o ile został zmieniony, następnie wciskamy dolny przycisk „Wstaw", ten na wysokości listy łącznika i następnie wybieramy kryterium „Klasyfikacja nicejska", następnie operator „Zawiera wyraz", w pole wartości wpisujemy „32, 36, 38" i klikamy górny przycisk „Wstaw", ten na wysokości pola wartości). Przygotowane polecenie wyszukiwawcze jest bardzo proste, nie wymusza powtarzania kryteriów i zaprezentowane jest na kolejnym zrzucie ekranu :

 

Po wciśnięciu klawisza „Szukaj" otrzymujemy poszukiwany rezultat.

 

Przykład 5: Grupowanie kryteriów poprzez wykorzystanie operatorów „{„ i „}".

Załóżmy, że z jakichkolwiek powodów, chcemy znaleźć przedmioty ochrony które w nazwie  posiadają dwa słowa „dźwig" i „osobowy" (niekoniecznie występujące po kolei) oraz przedmioty które w nazwie mają dwa słowa „rower" i „stacjonarny" (też niekoniecznie występujące po kolei). W przykładzie postaramy się przygotować dwie grupy kryteriów i połączyć je operatorem „lub".

Nasza pracę rozpoczynamy od : wstawienia początku grupy pierwszej poprzez klikniecie przycisku „{„, następnie wybieramy kryterium „Tytuł" oraz operator „zawiera wyraz" i następnie po wpisaniu w pole wartość słowa „dźwig" klikamy na klawiaturze Enter (lub klikamy przycisk „Wstaw") i otrzymujemy początek zapytania.

 

Następnie dodajemy operator logicznego „i" poprzez klikniecie na przycisku „AND„, następnie wpisujemy w pole wartość słowo „osobowy" i klikamy Enter, a następnie klikamy na operator „}". W ten sposób mamy przygotowaną grupę pierwszą naszego zapytania.

 

Klikamy na przycisk „OR", żeby połączyć stworzoną grupę pierwszą z przygotowywaną grupą drugą. Następnie klikamy przycisk „{„, żeby rozpocząć grupę drugą i wprowadzamy pierwsze słowo grupy drugiej „rower".

 

Następnie dodajemy operator logicznego „i" poprzez klikniecie na przycisku „ AND „, następnie wpisujemy w pole wartość słowo „stacjonarny" i klikamy Enter, a następnie klikamy na operator „}". W ten sposób mamy przygotowaną grupę drugą naszego zapytania – grupa ta już jest połączona z grupą pierwszą. 

 

Klikając „Szukaj" otrzymujemy rezultat wyszukiwania.