Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Wyświetlanie listy wyników wyszukiwania

Po prawidłowym wybraniu kryteriów wyszukiwania pojawia się lista wyników w formie tabelarycznej. Przykładowa lista wyników zamieszczana jest na poniższym rysunku.

 

Lista wyszukanych przedmiotów składa się z czterech części. W górnej części  umieszczony jest panel do manipulacji listą zawierający cztery klawisze, listę wyboru strony, listę ilości elementów na stronie i pola wyboru rysunków. Następnie umieszczony jest rezultat wyszukiwania w postawi listy poprzedzonej wierszem nagłówkowych z nazwami wyświetlanych kryteriów. Pod rezultatami wyszukiwania umieszczony jest drugi panek manipulacji zawierający te same klawisze i listy co panel pierwszy umieszczony w górnej części ekranu. Pod drugim panelem manipulacyjnym umieszczone zostały elementy podsumowania wyszukiwania.

Zasadnicza część listy rezultatów umieszczona jest więc w środkowej części ekranu pod wierszem nagłówkowym, która najpierw pokazuje miniaturkę wyszukanego przedmiotu chronionego (pomniejszone rysunki w lewej części wiersza), następnie wyświetla pole wyboru wiersza i liczbę porządkową tego wiersza, następnie nazwę bazy przedmiotów chronionych z której pochodzą rezultaty, a potem wartości kryteriów wyszukanych przedmiotów. Ponieważ miniaturki na liście czasami są duże i zniekształcają widok, można zmniejszyć wielkość tej listy poprzez usunięcie wybrania na polu wyboru „Wyświetl rysunki". Pojawia się wówczas zredukowana lista bez rysunków

 

którą można wygodniej analizować.

Aby wyświetlić jeden ze znalezionych przedmiotów wystarczy kliknąć na wartość jednego z kryteriów – dane przedmiotu wyświetlają się wówczas w tym samym oknie. Jeżeli chcemy wyświetlić wybrany przedmiot chroniony w innej karcie przeglądarki należy kliknąć na miniaturkę rysunku (pomniejszony rysunek w lewej części wiersza) tego przedmiotu – dane dotyczące wybranego przedmiotu chronionego wyświetlą się wówczas na oddzielnej karcie.

Lista wyszukanych przedmiotów ochrony jest ograniczona. Jednocześnie może się na niej wyświetlać 10, 25 lub 50 odnalezionych przedmiotów ochrony. Łączna ilość przedmiotów jakie zostały wyszukane wyświetlana jest pod tabelą w środkowej części podsumowania. Jeżeli ilość przedmiotów przekracza 1000 pozycji, w dolnej części ekranu, wyświetlany jest tylko komunikat informujący o tym fakcie. Dodatkowo z komunikatem o ilości wyświetlane są informacje o wybranych kryteriach i wprowadzonych ograniczeniach.

Ilość wyświetlanych przedmiotów chronionych można wybierać poprzez zmianę ilości na liście rozwijanej obok której zamieszczony jest napis „Ilość wierszy na stronie:". Przykładowo dla innego badania zmieniliśmy ilość przedmiotów na 25 na poniższym rysunku:

 

Początkowo lista wyświetlana jest w porządku losowym. Jeżeli chcemy zmienić kolejność listy można ją posortować poprzez kliknięcie na tytule wybranego kryterium wyszukiwawczego. Aby uzyskać sortowanie malejące należy kliknąć jeden raz na link nazwy tego kryterium na górnym wierszu z nazwami.

 

Tytuł sortowanej kolumny wyświetlany jest wówczas na żółto. Jeżeli chcemy zmienić kolejność od najmniejszej do największej należy kliknąć na nazwę tego samego kryterium po raz drugi.

 

Nawigowanie pomiędzy poszczególnymi stronami można dokonywać na dwa sposoby :

  • poprzez zmianę strony naciskając klawisze „Pierwsza", „Poprzednia", „Następna" i „Ostatnia" (jeżeli jesteśmy na pierwszej stronie dwa pierwsze klawisze są nieaktywne, jeżeli jesteśmy na ostatniej dwa ostatnie są nieaktywne).
  • poprzez bezpośrednie przejście na wybraną stronę wybierając ją na liście rozwijanej znajdującej się pomiędzy napisami „Wybrano" i „stronę z (liczba stron)".

Zasadniczym celem wyszukiwania jest wydrukowanie odnalezionych rezultatów. Można to dokonywać korzystając ze standardowych metod jakie są dostępne w przeglądarkach takich jak Internet Explorer, Mozilla Firefox czy Chromium. Jednakże czasami wygodniej jest drukować tylko część otrzymanej listy. Służą do tego pola wyboru wiersza jakie znajdują się w drugiej kolumnie od lewej strony tabeli. Z założenia wszystkie przedmioty chronione są przeznaczone do drukowania – tak więc wszystkie pola wyboru wiersza są zaznaczone. Można zmienić wybór odznaczając wybrane wiersze (na poniższym rysunku odznaczono co trzeci wiersz).

 

Po kliknięciu przycisku „Wersja do druku" otrzymujemy rezultat prezentowany w bardziej przyjaznej formie w następującej postaci

 

Po pierwsze znikają niepotrzebne elementy służące do manipulowania stronami, następnie znika kolumna wyboru wiersza razem z numerami porządkowymi, znika ilość znalezionych rezultatów w podsumowaniu i oczywiście znikają również wiersze niewybrane (odznaczone).  Rezultat z rysunku powyżej otrzymuje się gdy mamy odznaczone pole „Wyświetl rysunki" – jeżeli pozostawimy to pole wybrane otrzymamy podobny rezultat z dodatkowo wyświetlonymi rysunkami, co także można wydrukować.

W dolnej części ekranu występują przyciski, które możemy w dalszym ciągu wykorzystywać.

Przycisk „Pobierz" służy do eksportu danych do pliku zewnętrznego i jest opisany w dalszej części instrukcji dla użytkownika.

Obok przycisku wyświetlane są dane zapytania jakie zostało zadane w formie listy baz i opisu wybranych kryteriów. Dla wersji do badań występuje także ilość rezultatów (niewidoczna jest dla wersji do druku).

Następnie umieszczony jest przycisk „Powrót do badań", który służy do powrotu do poprzedniego ekranu celem sprawdzenia np. kolejnym przedmiotów znajdujących się na innych stronach i/lub modyfikacji wyboru, itp.

Natomiast jeżeli chcemy powrócić do fazy definiowania zapytania klikamy na przycisk „Powrót do kryteriów", który znajduje się na dole ekranu użytkownika.