Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Wyświetlanie rezultatu wyszukiwania

Kryteria wyszukanego przedmiotu ochrony wyświetlane są w postaci tabelarycznej. Przykładowo wyszukany przedmiot ochrony pokazany jest na rysunku poniżej.

 

Pierwszym wierszem tabeli jest wiersz nagłówkowy do którego w prawej części dodano trzy przyciski. Środkowy przycisk „Powrót do listy wyników" służy do powrotu do poprzedniej fazy wyszukiwanie czyli do listy wyszukanych wyników i do dokonania wyboru kolejnego przedmiotu chronionego.

Kolejne przyciski „Poprzedni" i „Następny" służą do przechodzenia do poprzedniego lub następnego przedmiotu chronionego jaki znajduje się na liście rezultatów.

Kryteria wyszukanego przedmiotu znajdują się w tabeli składającej się z dwóch kolumn. W lewej węższej kolumnie podawane są nazwy kryteriów typowych dla wyszukanego przedmiotu ochrony. Podawana jest nie tylko nazwa tego kryterium, ale także w dodatkowych nawiasach zostały podane INID kody dla tych kryteriów. W prawej, szerszej części tabeli wyświetlane są wartości kryteriów dla tego przedmiotu ochrony.

W wyszukiwarce istnieją następujące typy kryteriów które są wyświetlane:

  • kryterium jednokrotne wartościowe: kryterium przyjmuje jedną wartość, która jest wyświetlana w odpowiednim wierszu tabeli (przykładowymi kryteriami tego typu są : Tytuł, Numer WUP, Data zgłoszenia),
  • kryterium wartościowe wielokrotne: kryterium posiada wiele wartości, wyświetlanie tych wartości na stronie dokonywane jest poprzez stworzenie nowej wbudowanej tabeli z kolumnami charakterystycznymi dla tego kryterium (przykładowymi kryteriami tego typu są : Twórca, Decyzje, Klasyfikacja MKP).

Oprócz wartości jakie przyjmują poszczególne kryteria, na stronie w ostatnim wierszu umieszczane są rysunki i opisy dla wyszukanego przedmiotu ochrony. Na przykładowym rysunku umieszczony jest opis patentu, można wyświetlić także rysunek poprzez wybranie odpowiedniego przycisku w pierwszej kolumnie tabeli rezultatu wyszukiwania.

Niektóre z wartości kryteriów budowane są w taki sposób, aby klikając na wartość można było przechodzić na strony internetowe innych serwisów – takimi kryteriami są Klasyfikacja MKP, RegisterPlus i SerwerPublikacji.

Rejestracja wykonanych badań.

W nowej wersji wyszukiwarki na wniosek rzeczników patentowych wprowadziliśmy rejestracje przedmiotów chronionych, jakie zostały już wykonane przez użytkownika. Rejestracja odbywa się poprzez zaznaczenie na liście rezultatów na brązowo wiersza przedmiotu chronionego, którego dane sprawdziliśmy już poprzez wyświetlanie wszystkich jego kryteriów. Przykładowo wyszukaliśmy następującą listę

 

Następnie wybieramy przedmiot chroniony jaki był zaprezentowany powyżej (czyli „ „Rower z elektrycznym napędem wspomagającym"), sprawdzamy  wartości jego kryteriów, a potem poprzez wciśniecie przycisku „Powrót do listy wyników" wracamy do listy rezultatów która teraz wygląda następująco.

 

Wiersz 9 odpowiadający badanemu przedmiotowi jest teraz wyświetlony na brązowo. Możemy teraz wybrać kolejny przedmiot do badań sprawdzić jego kryteria i powrócić do listy – podświetlony jest na brązowo kolejny przedmiot.

 

Podczas takiego badania można manipulować listą przechodząc do następnej lub poprzedniej strony, zmieniać ilość przedmiotów na liście, itp. - zbadane wcześniej przedmioty będą już podświetlane wykazując, że je już sprawdzaliśmy. Jedynym wyjątkiem jest sortowanie – dokonanie ponownego sortowania po sprawdzeniu anuluje rejestrację wcześniejszych rezultatów wyszukiwania, a wszystkie wiersze listy są wyświetlane na czarno.