Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Wybór kryteriów wyszukiwania strukturalnego

"Wyszukiwanie strukturalne" służy do szybkiego wyszukiwania danych poprzez zdefiniowanie kilku kryteriów, lub poprzez zdefiniowanie kryteriów nie pełno-tekstowych. Lista dostępnych kryteriów zależy od liczby i rodzaju wybranych baz danych. Znajdują się na niej te kryteria, które są wspólne dla wybranych baz. Oznacza to, że wyświetlane są tylko te kryteria, które mają takie same znaczenie merytoryczne w ramach zaznaczonych kategorii przedmiotów chronionych. Jeżeli zostanie wybrana tylko jedna baza danych będą dostępne wszystkie kryteria zdefiniowane dla tej bazy. 

 

W procesie wyszukiwania uwzględniane są tylko te kryteria, dla których zostały podane wartości. Wypełnione pola kryteriów są łączone logicznym operatorem "i". Kryteria bez podanych wartości nie są uwzględniane w warunku wyszukiwania. Wynikiem wyszukiwania jest zbiór przedmiotów spełniających podany zakres kryteriów.  

 

Na powyższym rysunku przedstawiony jest przykład, kiedy użytkownik chce poszukiwać wszystkich takich wzorów użytkowych, które zawierają w tytule lub nazwie słowo "krzesła" i zostały one zgłoszone w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2001 r.

Proces wyszukiwania wg określonego warunku rozpoczyna się po wciśnięciu przycisku "Szukaj". Przycisk "Wyczyść" służy do wyczyszczenia zawartości pól edycyjnych.

Przy kryteriach określających datę wyświetlane są dwa pola: „Od" i „Do". Umożliwiają one podanie dowolnego (zamkniętego lub otwartego) przedziału czasu (podanie tylko daty „Od" albo „Do" spowoduje wyszukanie odpowiednio wszystkich późniejszych lub wcześniejszych przedmiotów, podanie obu dat zwróci przedmioty z danego okresu). Datę należy podać zgodnie z formatem podanym przy opisie kryterium, czyli RRRR-MM-DD, gdzie: DD - dwucyfrowy numer dnia w miesiącu (np. 01, 15), MM - dwucyfrowy numer miesiąca (np. 03, 11), RRRR - czterocyfrowy numer roku (np. 2014). Przy podawaniu daty można także skorzystać z podręcznego kalendarza uruchamianego przyciskiem znajdującym się obok pola edycyjnego.  Pojawia się wówczas w górnej części kalendarz, w którym możemy wybrać odpowiednią datę (np. 29 maja 2014 roku). 

 

Podczas wyszukiwania można wspomagać się wyszukiwaniem wstępnym, które umożliwia otrzymywanie podpowiedzi odnośnie wybranych kryteriów poprzez przeszukiwanie wcześniej przygotowanych i skojarzonych z danym kryterium słownikiem wartości. Przygotowane zostały następujące słowniki wspomagające przeszukiwanie w następujących kryteriów  (dostęp do nich odbywa się poprzez wciśnięcie odpowiedniej "lupy" umieszczonej obok pola wartości dla kryterium):

- osoby,

- klasyfikacja wiedeńska,

- klasyfikacja lokarneńska,

- klasyfikacja nicejska,

- klasyfikacja MKP.