Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Wybór rodzaju wyszukiwania i bazy danych

Wyszukiwarka umożliwia zadawania zapytań do baz danych na trzy różne sposoby:

- wyszukiwanie proste – służy do zadawania zapytań w prostym trybie poprzez zdefiniowanie jednego kryterium wyboru, które jest następnie przetwarzane,

- wyszukiwanie strukturalne – służy do zadawania zapytań do baz danych poprzez definiowanie kilku kryteriów, które są typowe dla wszystkich wybranych baz danych,

- wyszukiwanie zaawansowane – zaawansowany sposób definiowania zapytania poprzez definiowanie złożonych kryteriów.

Wybór rodzaju wyszukiwania dokonywany jest poprzez kliknięcie na odpowiedni link, który znajduje się w górnej części strony internetowej (w menu szybkiego wybierania).

 

Na zaprezentowanym rysunku są to linki „Wyszukiwanie proste", „Wyszukiwanie strukturalne" i „Wyszukiwanie zaawansowane" (2, 3 i 4 od lewej). Kliknięcie na link „UPRP" powoduje połączenie się ze stroną główną serwisu WWW Urzędu Patentowego, kliknięcie na link „Pomoc" powoduje przejście na stronę pomocy, natomiast kliknięcie na link „English" spowoduje przełączenie się na angielską wersję wyszukiwarki.

Wybór baz przedmiotów chronionych

Po kliknięciu na jeden z w/w linków wyszukiwania w górnej lewej części pojawi się wykaz baz dostępnych dla użytkownika (na rysunki pokazano wykaz dla wersji polskiej).

 

Aktualnie dostępne są następujące bazy danych:

  • Wynalazki polskie;
  • Wzory użytkowe;
  • Znaki towarowe krajowe;
  • Wzory przemysłowe;
  • Wzory zdobnicze;
  • Oznaczenia geograficzne;
  • Topografie układów scalonych.

Wybór bazy odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego prostokąta znajdującego się po lewej stronie od skrótu tej bazy. Można wybrać dowolną ilość baz.

Poniżej wiersza w którym opisana jest baza w nawiasie umieszczana jest informacja o pierwszym numerze zgłoszenia jakie dotyczy bazy oraz datę ostatniej jej aktualizacji.