Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Skip Navigation LinksPrzedmiot

 

Wartości
(54) TytułUrządzenie do oczyszczania spalin emitowanych ze znicza
Tytuł angielskiDevice for cleaning of waste gases emitted from a candle
(21) Numer zgłoszenia426240
(22) Data zgłoszenia2018-07-06
Zgloszenie macierzyste
Dodatkowe prawo ochronne
Numer WUP02/2019
Data publikacji WUP2019-02-28
Numer BUP24/2018
Data publikacji BUP2018-11-19
(11) Numer prawa wyłącznego231333
(86) Numer zgłoszenia PCT
Data zgłoszenia PCT
(87) Numer publikacji PCT
Data publikacji PCT
Pierwszeństwo
(57) Skrót opisu lub wykaz towarówUrządzenie do oczyszczania spalin emitowanych ze znicza składa się z pokrywy (1) nakładanej na obudowę znicza (2), w której na wylocie spalin znajduje się filtr ceramiczny piankowy (3), który połączony jest z pokrywą (1) za pomocą wału (4) usytuowanego prostopadle do kierunku przepływu spalin i posiadającego na swoim końcu element napędzający (5). Korzystnie filtr ceramiczny piankowy (3) ma kształt zbliżony do walca albo kuli. Powierzchnie filtra ceramicznego piankowego (3) pokryte są substancją katalityczną rozkładającą lotne związki organiczne. Element napędzający (5) jest turbiną. Ze spalin emitowanych ze znicza usuwane są odorogenne i szkodliwe substancje. Poprawiana jest w ten sposób jakość powietrza w przestrzeni, w której palony jest znicz. Szczególnie dotyczy to pomieszczeń i miejsc, w których równocześnie palona jest duża liczba zniczy. Dodatkowo obrót filtra umożliwia efektywniejsze oczyszczenie spalin.
(51) Klasyfikacja MKP
Symbol klasyfikacji MKP
F21V35/00
F21V37/00
F23J15/02
B01D53/86
(72)/(73) Zgłaszający/Uprawniony
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
POLITECHNIKA LUBELSKALublinPL
(72) Twórcy
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
POŁEDNIK BERNARDLublinPL
PIOTROWICZ ADAMLublinPL
MARDAROWICZ MAREKLublinPL
Pełnomocnicy
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
Nowicki MaciejLUBLINPL
Decyzje
Otwórz w RegisterPlusRegisterPlus
Opis w nowym oknieOpis w nowym oknie
Rysunki