Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Skip Navigation LinksPrzedmiot

 

Wartości
(54) TytułUrządzenie do sekwencyjnego oczyszczania i odzysku ciepła ze spalin odprowadzanych kominem
Tytuł angielskiDevice for sequential cleaning and recovery of heat from waste gases carried away through a chimney
(21) Numer zgłoszenia426248
(22) Data zgłoszenia2018-07-06
Zgloszenie macierzyste
Dodatkowe prawo ochronne
Numer WUP08/2019
Data publikacji WUP2019-08-30
Numer BUP25/2018
Data publikacji BUP2018-12-03
(11) Numer prawa wyłącznego232869
(86) Numer zgłoszenia PCT
Data zgłoszenia PCT
(87) Numer publikacji PCT
Data publikacji PCT
Pierwszeństwo
(57) Skrót opisu lub wykaz towarówUrządzenie do sekwencyjnego oczyszczania i odzysku ciepła ze spalin odprowadzanych kominem składa się z zamontowanej na kominie (1) obudowy urządzenia (2), w której znajduje się sekcja odprowadzająca spaliny (A) i sekcja oczyszczająca spaliny (B). W sekcji oczyszczającej spaliny (B) znajduje się od góry wentylator (3) oraz filtr (4). Na końcu sekcji odprowadzającej spaliny (A) znajduje się filtr ceramiczny piankowy w kształcie walca (5), którego górna część zakrywa wylot z sekcji odprowadzającej spaliny (A) do sekcji oczyszczania spalin (B), a dolna część znajduje się w zbiorniku cieczy (6), który połączony jest z wymiennikiem ciepła (7), który z kolei połączony jest poprzez urządzenie regenerujące ciecz (8) ze zraszaczem roztworu absorpcyjnego z substancją buforową (9), który znajduje się w wylocie sekcji odprowadzającej spalin (A) w sąsiedztwie filtra piankowego w kształcie walca (5). Filtr piankowy w kształcie walca (5) połączony jest w swojej osi równoległej do kierunku przepływu spalin z wałem napędowym silnika (10).
(51) Klasyfikacja MKP
Symbol klasyfikacji MKP
F23J15/02
F23L17/02
B01D53/14
B01D53/86
B01D46/00
(72)/(73) Zgłaszający/Uprawniony
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
POLITECHNIKA LUBELSKALublinPL
(72) Twórcy
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
POŁEDNIK BERNARDLublinPL
Pełnomocnicy
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
Nowicki MaciejLUBLINPL
Decyzje
Otwórz w RegisterPlusRegisterPlus
Opis w nowym oknieOpis w nowym oknie
Rysunki