Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Skip Navigation LinksPrzedmiot

 

Wartości
(54) TytułWentylator osiowy
Tytuł angielskiAxial fan
(21) Numer zgłoszenia426267
(22) Data zgłoszenia2018-07-09
Zgloszenie macierzyste
Dodatkowe prawo ochronne
Numer WUP06/2019
Data publikacji WUP2019-06-28
Numer BUP04/2019
Data publikacji BUP2019-02-11
(11) Numer prawa wyłącznego232574
(86) Numer zgłoszenia PCT
Data zgłoszenia PCT
(87) Numer publikacji PCT
Data publikacji PCT
Pierwszeństwo
(57) Skrót opisu lub wykaz towarówPrzedmiotem wynalazku jest wentylator osiowy. Charakteryzuje się on tym, że składa się z rotora (1) korzystnie w kształcie pierścienia, w którego osi umieszczona jest oś rotora (2). Wewnątrz rotora (1) znajdują się ułożone promieniście łopaty rotora (3), pochylone pod kątem względem osi rotora (2). Na obrzeżach rotora (1) znajdują się rozmieszczone w równych odległościach od siebie, o jednakowy kąt i promieniście względem osi rotora (2) magnesy trwałe (4) w parzystej ilości w taki sposób, że bieguny sąsiadujących ze sobą magnesów trwałych (4) są jednoimienne a oś rotora (2) należy do płaszczyzn wyznaczonych przez linie międzybiegunowe (5) pomiędzy biegunami magnesów trwałych (4). Odcinki (6a) nieruchomego uzwojenia statora (6) ułożone są w taki sposób, że w położeniu ustalonym rotora (1), leżą w pobliżu linii międzybiegunowych (5) i na płaszczyznach wyznaczonych przez linie międzybiegunowe (5) - pomiędzy biegunami magnesów trwałych (4) rotora (1). W pobliżu co najmniej jednego z odcinków (6a) nieruchomego uzwojenia statora (6), umieszczony jest czujnik (7).
(51) Klasyfikacja MKP
Symbol klasyfikacji MKP
F04D25/06
F24F7/007
H02K7/14
(72)/(73) Zgłaszający/Uprawniony
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
POLITECHNIKA LUBELSKALublinPL
(72) Twórcy
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
FILIPEK PRZEMYSŁAWLublinPL
Pełnomocnicy
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
Nowicki MaciejLUBLINPL
Decyzje
Otwórz w RegisterPlusRegisterPlus
Opis w nowym oknieOpis w nowym oknie
Rysunki