Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Skip Navigation LinksPrzedmiot

 

Wartości
(54) TytułWentylator promieniowy
Tytuł angielskiAxial fan
(21) Numer zgłoszenia426268
(22) Data zgłoszenia2018-07-09
Zgloszenie macierzyste
Dodatkowe prawo ochronne
Numer WUP07/2019
Data publikacji WUP2019-07-31
Numer BUP06/2019
Data publikacji BUP2019-03-11
(11) Numer prawa wyłącznego232603
(86) Numer zgłoszenia PCT
Data zgłoszenia PCT
(87) Numer publikacji PCT
Data publikacji PCT
Pierwszeństwo
(57) Skrót opisu lub wykaz towarówPrzedmiotem zgłoszenia jest wentylator promieniowy posiadający rotor, oś rotora, magnesy trwałe i uzwojenie statora. Charakteryzuje się on tym, że składa się z rotora (1) złożonego z zamocowanych promieniście łopat rotora (2). W osi rotora (1) umieszczona jest oś rotora (3). Na obrzeżach łopat rotora (2) znajdują się rozmieszczone w równych odległościach od siebie, o jednakowy kąt i promieniście względem osi rotora (3) - magnesy trwałe (4) w parzystej ilości, umieszczone w taki sposób, że bieguny sąsiadujących ze sobą magnesów trwałych (4) są jednoimienne, a oś rotora (3) należy do płaszczyzn wyznaczonych przez linie międzybiegunowe (5) pomiędzy biegunami magnesów trwałych (4). Odcinki (6a) nieruchomego uzwojenia statora (6) ułożone są w taki sposób, że w położeniu ustalonym rotora (1) leżą w pobliżu linii międzybiegunowych (5) i na płaszczyznach wyznaczonych przez linie międzybiegunowe (5) magnesów trwałych (4) rotora (1). W pobliżu co najmniej jednego z odcinków (6a) nieruchomego uzwojenia statora (6) umieszczony jest czujnik (7). Rotor (1) znajduje się w obudowie wentylatora (8), na zewnątrz której umieszczone jest uzwojenie statora (6). W obudowie wentylatora (8) na powierzchni walcowej znajduje się otwór wylotowy.
(51) Klasyfikacja MKP
Symbol klasyfikacji MKP
H02K7/14
F04D25/06
F24F7/007
(72)/(73) Zgłaszający/Uprawniony
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
POLITECHNIKA LUBELSKALublinPL
(72) Twórcy
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
FILIPEK PRZEMYSŁAWLublinPL
Pełnomocnicy
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
Nowicki MaciejLUBLINPL
Decyzje
Otwórz w RegisterPlusRegisterPlus
Opis w nowym oknieOpis w nowym oknie
Rysunki