Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Skip Navigation LinksPrzedmiot

 

Wartości
(54) TytułImpulsowa przetwornica prądu stałego z przekładnią magnetyczną
Tytuł angielskiDirect current pulse converter with magnetic transmission
(21) Numer zgłoszenia426277
(22) Data zgłoszenia2018-07-09
Zgloszenie macierzyste
Dodatkowe prawo ochronne
Numer WUP06/2019
Data publikacji WUP2019-06-28
Numer BUP05/2019
Data publikacji BUP2019-02-25
(11) Numer prawa wyłącznego232579
(86) Numer zgłoszenia PCT
Data zgłoszenia PCT
(87) Numer publikacji PCT
Data publikacji PCT
Pierwszeństwo
(57) Skrót opisu lub wykaz towarówPrzedmiotem zgłoszenia jest impulsowa przetwornica prądu stałego z przekładnią magnetyczną posiadająca dwa rotory, osie rotorów, magnesy trwałe i uzwojenia statorów. Charakteryzuje się ona tym, że składa się z pierwszego rotora (1) korzystnie w kształcie walca, w którego osi umieszczona jest oś pierwszego rotora (2). Na obrzeżach pierwszego rotora (1) znajdują się rozmieszczone w równych odległościach od siebie, o jednakowy kąt i promieniście względem osi pierwszego rotora (2) pierwsze magnesy trwałe (3) w parzystej ilości, rozmieszczone w taki sposób, że bieguny sąsiadujących ze sobą pierwszych magnesów trwałych (3) są jednoimienne. Oś pierwszego rotora (2) należy do płaszczyzn wyznaczonych przez pierwsze linie międzybiegunowe (4) pomiędzy biegunami pierwszych magnesów trwałych (3). Odcinki (5a) nieruchomego uzwojenia pierwszego statora (5) ułożone są w taki sposób, że w położeniu ustalonym pierwszego rotora (1) leżą w pobliżu pierwszych linii międzybiegunowych (4) i na płaszczyznach wyznaczonych przez pierwsze linie międzybiegunowe (4) pomiędzy biegunami pierwszych magnesów trwałych (3) pierwszego rotora (1). W pobliżu jednego z odcinków (5a) nieruchomego uzwojenia pierwszego statora (5) umieszczony jest czujnik (6). W sąsiedztwie pierwszego rotora (1) ułożony jest drugi rotor (7). W osi drugiego rotora (8) korzystnie w kształcie walca, umieszczona jest oś drugiego rotora (8). Na obrzeżach drugiego rotora (7) znajdują się rozmieszczone w równych odległościach od siebie i promieniście względem osi drugiego rotora (8) drugie magnesy trwałe (9) w parzystej ilości, rozmieszczone w taki sposób, że bieguny sąsiadujących ze sobą drugich magnesów trwałych (9) są jednoimienne. Oś drugiego rotora (7) należy do płaszczyzn wyznaczonych przez drugie linie międzybiegunowe (10) pomiędzy biegunami drugich magnesów trwałych (9). Odcinki (11a) nieruchomego uzwojenia drugiego statora (11) ułożone są w taki sposób, że w położeniu ustalonym drugiego rotora (7) leżą w pobliżu drugich linii międzybiegunowych (10) i na płaszczyznach wyznaczonych przez drugie linie międzybiegunowe (10) pomiędzy biegunami drugich magnesów trwałych (9) drugiego rotora (7).
(51) Klasyfikacja MKP
Symbol klasyfikacji MKP
H02K47/14
H02K49/10
(72)/(73) Zgłaszający/Uprawniony
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
POLITECHNIKA LUBELSKALublinPL
(72) Twórcy
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
FILIPEK PRZEMYSŁAWLublinPL
Pełnomocnicy
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
Nowicki MaciejLUBLINPL
Decyzje
Otwórz w RegisterPlusRegisterPlus
Opis w nowym oknieOpis w nowym oknie
Rysunki