Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Skip Navigation LinksPrzedmiot

 

Wartości
(54) TytułImpulsowa przetwornica prądu stałego z wirującym rotorem
Tytuł angielskiDirect current pulse converter with rotating rotor
(21) Numer zgłoszenia426278
(22) Data zgłoszenia2018-07-09
Zgloszenie macierzyste
Dodatkowe prawo ochronne
Numer WUP06/2019
Data publikacji WUP2019-06-28
Numer BUP05/2019
Data publikacji BUP2019-02-25
(11) Numer prawa wyłącznego232580
(86) Numer zgłoszenia PCT
Data zgłoszenia PCT
(87) Numer publikacji PCT
Data publikacji PCT
Pierwszeństwo
(57) Skrót opisu lub wykaz towarówPrzedmiotem zgłoszenia jest impulsowa przetwornica prądu stałego z wirującym rotorem. Charakteryzuje się ona tym, że składa się z rotora (1) korzystnie w kształcie walca, w którego osi umieszczona jest oś rotora (2). Na obrzeżach rotora (1) znajdują się rozmieszczone w równych odległościach od siebie i promieniście względem osi rotora (2) magnesy trwałe (3) w parzystej ilości, które ułożone są w taki sposób, że bieguny sąsiadujących ze sobą magnesów trwałych (3) są jednoimienne. Oś rotora (2) należy do płaszczyzn wyznaczonych przez linie międzybiegunowe (4) pomiędzy biegunami magnesów trwałych (3). Odcinki (5a) nieruchomego uzwojenia pierwszego statora (5) i odcinki (6a) nieruchomego uzwojenia drugiego statora (6) ułożone są w taki sposób, że w położeniu ustalonym rotora (1) leżą w pobliżu linii międzybiegunowych (4) i na płaszczyznach wyznaczonych przez linie międzybiegunowe (4) magnesów trwałych (3) rotora (1). W pobliżu jednego z odcinków (5a) nieruchomego uzwojenia pierwszego statora (5) umieszczony jest czujnik (7).
(51) Klasyfikacja MKP
Symbol klasyfikacji MKP
H02K47/14
(72)/(73) Zgłaszający/Uprawniony
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
POLITECHNIKA LUBELSKALublinPL
(72) Twórcy
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
FILIPEK PRZEMYSŁAWLublinPL
Pełnomocnicy
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
Nowicki MaciejLUBLINPL
Decyzje
Otwórz w RegisterPlusRegisterPlus
Opis w nowym oknieOpis w nowym oknie
Rysunki