Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Skip Navigation LinksPrzedmiot

 

Wartości
(54) TytułPompa śrubowa
Tytuł angielskiScrew pump
(21) Numer zgłoszenia426279
(22) Data zgłoszenia2018-07-09
Zgloszenie macierzyste
Dodatkowe prawo ochronne
Numer WUP06/2019
Data publikacji WUP2019-06-28
Numer BUP24/2018
Data publikacji BUP2018-11-19
(11) Numer prawa wyłącznego232308
(86) Numer zgłoszenia PCT
Data zgłoszenia PCT
(87) Numer publikacji PCT
Data publikacji PCT
Pierwszeństwo
(57) Skrót opisu lub wykaz towarówPompa charakteryzuje się tym, że składa się z rotora (1) w kształcie śruby, zamocowanego na osi rotora (2). Na obrzeżach rotora (1) znajdują się rozmieszczone w równych odległościach od siebie, o jednakowy kąt względem osi rotora (2) - pary biegunów zespołu magnesów trwałych (3a), posiadającego bieguny w parzystej ilości. Oś rotora (2) należy do płaszczyzn wyznaczonych przez linie międzybiegunowe (4) pomiędzy biegunami zespołu magnesów trwałych (3a). Odcinki (5a) nieruchomego uzwojenia statora (5) ułożone są w taki sposób, że w położeniu ustalonym rotora (1) leżą w pobliżu linii międzybiegunowych (4) i na płaszczyznach wyznaczonych przez linie międzybiegunowe (4) zespołu magnesów trwałych (3a) rotora (1). W pobliżu co najmniej jednego z odcinków (5a) nieruchomego uzwojenia statora (5) umieszczony jest co najmniej jeden czujnik (6a, 6b, 6c, 6d) a rotor (1) znajduje się wewnątrz obudowy, do której umocowane jest nieruchome uzwojenie statora (5).
(51) Klasyfikacja MKP
Symbol klasyfikacji MKP
F04C18/14
F04C18/00
F04C18/16
(72)/(73) Zgłaszający/Uprawniony
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
POLITECHNIKA LUBELSKALublinPL
(72) Twórcy
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
FILIPEK PRZEMYSŁAWLublinPL
Pełnomocnicy
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
Nowicki MaciejLUBLINPL
Decyzje
Otwórz w RegisterPlusRegisterPlus
Opis w nowym oknieOpis w nowym oknie
Rysunki