Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Skip Navigation LinksPrzedmiot

 

Wartości
(54) TytułPrzekładnia magnetyczna z napędem elektrycznym
Tytuł angielskiElectrically driven magnetic transmission
(21) Numer zgłoszenia426281
(22) Data zgłoszenia2018-07-09
Zgloszenie macierzyste
Dodatkowe prawo ochronne
Numer WUP06/2019
Data publikacji WUP2019-06-28
Numer BUP05/2019
Data publikacji BUP2019-02-25
(11) Numer prawa wyłącznego232581
(86) Numer zgłoszenia PCT
Data zgłoszenia PCT
(87) Numer publikacji PCT
Data publikacji PCT
Pierwszeństwo
(57) Skrót opisu lub wykaz towarówPrzedmiotem zgłoszenia jest impulsowa przetwornica prądu stałego z przekładnią magnetyczną, posiadająca dwa wirniki, osie wirników, magnesy trwałe i uzwojenie statora. Charakteryzuje się ona tym, że składa się z pierwszego wirnika (1) korzystnie w kształcie walca, w którego osi umieszczona jest oś pierwszego wirnika (2). Na obrzeżach pierwszego wirnika (1) znajdują się rozmieszczone w równych odległościach od siebie, o jednakowy kąt i promieniście względem osi pierwszego wirnika (2) - pierwsze magnesy trwałe (3) w parzystej ilości, rozmieszczone w taki sposób, że bieguny sąsiadujących ze sobą pierwszych magnesów trwałych (3) są jednoimienne. Oś pierwszego wirnika (2) należy do płaszczyzn wyznaczonych przez linie międzybiegunowe (4) pomiędzy biegunami pierwszych magnesów trwałych (3). Odcinki (5a) nieruchomego uzwojenia statora (5) ułożone są w taki sposób, że w położeniu ustalonym pierwszego wirnika (1), leżą w pobliżu linii międzybiegunowych (4) i na płaszczyznach wyznaczonych przez linie międzybiegunowe (4) - pomiędzy biegunami pierwszych magnesów trwałych (3) pierwszego wirnika (1). W pobliżu jednego z odcinków (5a) nieruchomego uzwojenia statora (5) - umieszczony jest czujnik (6). W sąsiedztwie pierwszego wirnika (1) ułożony jest drugi wirnik (7). W osi drugiego wirnika (7) - korzystnie w kształcie walca, umieszczona jest oś drugiego wirnika (8). Na obrzeżach drugiego wirnika (7) znajdują się rozmieszczone w równych odległościach od siebie, o jednakowy kąt i promieniście względem osi drugiego wirnika (8) - drugie magnesy trwałe (9).
(51) Klasyfikacja MKP
Symbol klasyfikacji MKP
H02K49/10
(72)/(73) Zgłaszający/Uprawniony
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
POLITECHNIKA LUBELSKALublinPL
(72) Twórcy
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
FILIPEK PRZEMYSŁAWLublinPL
Pełnomocnicy
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
Nowicki MaciejLUBLINPL
Decyzje
Otwórz w RegisterPlusRegisterPlus
Opis w nowym oknieOpis w nowym oknie
Rysunki