Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Skip Navigation LinksPrzedmiot

 

Wartości
(54) TytułUrządzenie elektryczne i układ do sterowania
Tytuł angielskiElectric device and a control system
(21) Numer zgłoszenia426287
(22) Data zgłoszenia2018-07-09
Zgloszenie macierzyste
Dodatkowe prawo ochronne
Numer WUP06/2019
Data publikacji WUP2019-06-28
Numer BUP26/2018
Data publikacji BUP2018-12-17
(11) Numer prawa wyłącznego232584
(86) Numer zgłoszenia PCT
Data zgłoszenia PCT
(87) Numer publikacji PCT
Data publikacji PCT
Pierwszeństwo
(57) Skrót opisu lub wykaz towarówPrzedmiotem zgłoszenia jest urządzenie elektryczne prądu stałego z magnesami trwałymi i układ do sterowania urządzeniem. Charakteryzuje się ono tym, że składa się z rotora (1a), zamocowanego na osi rotora (2). Na obrzeżach rotora (1a) znajdują się rozmieszczone w równych odległościach od siebie, o jednakowy kąt względem osi rotora (2) pary biegunów zespołu magnesów trwałych (3a) posiadającego bieguny w parzystej ilości. Oś rotora (2) należy do płaszczyzn wyznaczonych przez linie międzybiegunowe (4) pomiędzy biegunami zespołu magnesów trwałych (3a). Odcinki (5a, 5b) nieruchomego uzwojenia statora (5) ułożone są w taki sposób, że w położeniu ustalonym rotora (1a) leżą w pobliżu linii międzybiegunowych (4) i na płaszczyznach wyznaczonych przez linie międzybiegunowe (4) zespołu magnesów trwałych (3a), rotora (1a). W pobliżu co najmniej jednego z odcinków (5a, 5b) nieruchomego uzwojenia statora (5) umieszczony jest czujnik (6).
(51) Klasyfikacja MKP
Symbol klasyfikacji MKP
H02K23/58
(72)/(73) Zgłaszający/Uprawniony
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
FILIPEK-MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄLublinPL
(72) Twórcy
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
FILIPEK PRZEMYSŁAWLublinPL
Pełnomocnicy
Decyzje
Otwórz w RegisterPlusRegisterPlus
Opis w nowym oknieOpis w nowym oknie
Rysunki