Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Skip Navigation LinksPrzedmiot

 

Wartości
(54) TytułZespół uszczelniający wał maszyny
Tytuł angielskiMachine shaft sealing unit
(21) Numer zgłoszenia426588
(22) Data zgłoszenia2018-08-07
Zgloszenie macierzyste
Dodatkowe prawo ochronne
Numer WUP07/2019
Data publikacji WUP2019-07-31
Numer BUP06/2019
Data publikacji BUP2019-03-11
(11) Numer prawa wyłącznego232740
(86) Numer zgłoszenia PCT
Data zgłoszenia PCT
(87) Numer publikacji PCT
Data publikacji PCT
Pierwszeństwo
(57) Skrót opisu lub wykaz towarówZespół uszczelniający wał maszyny, jest umieszczony w obudowie złożonej z korpusu mocującego i korpusu zamykającego połączonych na zamek i skręconych śrubami, przy czym korpus mocujący jest zamocowany do tarczy łożyskowej także na zamek, charakteryzuje się tym, że wewnątrz obudowy są umieszczone dwa uszczelnienia wału (1) usytuowane względem siebie szeregowo, jedno uszczelnienie przylega do korpusu mocującego (3), a drugie do korpusu zamykającego (12), każde z uszczelnień składa się z czterech wycinków pierścienia (6) ułożonych w dwóch warstwach, w pierwszej warstwie są dwa wycinki (6), które przylegają do powierzchni korpusu mocującego (3) bądź korpusu zamykającego (12) i są ułożone względem siebie tak, aby ich osie symetrii pokrywały się, a w drugiej warstwie dwa wycinki (6) przylegają do wycinków (6) warstwy pierwszej, a ich osie symetrii są prostopadłe do osi symetrii wycinków (6) warstwy pierwszej, między wycinkami (6) a korpusem mocującym (3) bądź korpusem zamykającym (12) i między pierwszą i drugą warstwą wycinków (6) są uszczelki „O” ułożone w rowkach wycinków (6), a także między pierwszym i drugim uszczelnieniem w gniazdach są umieszczone sprężyny dłuższe (10) rozpierające wycinki (6) warstw pierwszych i sprężyny krótsze (11) rozpierające wycinki (6) warstw drugich, ponadto wycinki (6) są dociskane promieniowo sprężynkami (14) do wału (1), a przed obrotem są zabezpieczone kołkami, krótkimi (8) wycinki (6) warstwy pierwszej i długimi (9) wycinki (6) warstwy drugiej, osadzonymi w korpusie mocującym (2) i korpusie zamykającym (12) oraz w gniazdach eliptycznych wycinków (6).
(51) Klasyfikacja MKP
Symbol klasyfikacji MKP
H02K5/124
F16J15/32
(72)/(73) Zgłaszający/Uprawniony
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
INSTYTUT NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH KOMELKatowicePL
(72) Twórcy
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
PYTEL JACEKŚwiętochłowicePL
Pełnomocnicy
Decyzje
Otwórz w RegisterPlusRegisterPlus
Opis w nowym oknieOpis w nowym oknie
Rysunki