Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Skip Navigation LinksPrzedmiot

 

Wartości
(54) TytułSposób nanoszenia enkapsulantu warstw aktywnych na podłoża elektrod ogniw fotowoltaicznych III generacji
Tytuł angielskiMethod for application of the active layers of encapsulant on the base of the III generation photovoltaic cell electrodes
(21) Numer zgłoszenia426745
(22) Data zgłoszenia2015-02-27
Zgloszenie macierzyste411268
Dodatkowe prawo ochronne
Numer WUP07/2019
Data publikacji WUP2019-07-31
Numer BUP20/2018
Data publikacji BUP2018-09-24
(11) Numer prawa wyłącznego232741
(86) Numer zgłoszenia PCT
Data zgłoszenia PCT
(87) Numer publikacji PCT
Data publikacji PCT
Pierwszeństwo
(57) Skrót opisu lub wykaz towarówPrzedmiotem wynalazku jest sposób nanoszenia enkapsulatu na podłoże elektrod ogniw fotowoltaicznych III generacji (DSSC), którego istota polega na tym, że sporządzono uprzednio pastę drukarską składającą się z proszku z fryty szklanej o ziarnistości d50 = 0,4 - 0,5 μm, tlenków krzemu (IV), cyny (IV) i bizmutu (III) o stosunku wagowym SiO2 : SnO2 : Bi2O3 = (4,0:4,5) : (0,8:1,0) : (13,0:13,5) oraz z lepiszcza organicznego złożonego z α-terpineolu i etylocelulozy, przy czym stosunek wagowy tej fryty szklanej do α-terpineolu i etylocelulozy wynosi jak (4,0:5,0):(3,0:4,0):(0,8:1,0) nanosi się na szklane podłoża TCO techniką sitodruku oddzielnie na każdą elektrodę tego ogniwa używając do tego celu sita z siatką P W posiadającą liczbę mesh = 63 oraz gumy raklowej o twardości w skali „Shore'a” wynoszącej 75-90-75 Sha, po czym tak zadrukowane podłoża TCO obu elektrod warstwą tej pasty umieszcza się w piecu komorowym i poddaje procesowi suszenia w temperaturze 140 - 160°C w czasie od 10 do 20 minut, a następnie w tym samym cyklu poddaje się je procesowi spiekania w temperaturze 470 - 490°C w czasie 40 - 50 minut, po czym tak dopasowane do siebie obie elektrody poddano procesowi enkapsulacji metodą fusingu w komorowym piecu w temp 630 - 650°C i w czasie 40 - 50 minut, a następnie poddano je procesowi wolnego ochładzania.
(51) Klasyfikacja MKP
Symbol klasyfikacji MKP
B05D5/12
H01L31/101
(72)/(73) Zgłaszający/Uprawniony
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNAZaczerniePL
(72) Twórcy
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
STANEK EDYTARzeszówPL
CYCOŃ DAWIDRzeszówPL
Pełnomocnicy
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
Warzybok TadeuszRZESZÓWPL
Decyzje
Otwórz w RegisterPlusRegisterPlus
Opis w nowym oknieOpis w nowym oknie
Rysunki