Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Skip Navigation LinksPrzedmiot

 

Wartości
(54) TytułModuł zgniatający rośliny źdźbłowe i/lub łodygowe, urządzenie z modułem zgniatającym rośliny źdźbłowe i/lub łodygowe do wytwarzania wysoko zagęszczonych brykietów, zwłaszcza zaczepiane do ciągnika oraz sposób wytwarzania wysoko zagęszczonych brykietów z roślin źdźbłowych i/lub łodygowych
Tytuł angielskiA module that squeezes stem and/or culm plants, device with the module that squeezes stem and/or culm plants, intended for production of highly compacted briquettes, preferably hitched to a tractor and method for producing highly compacted briquettes from stem and/or culm plants
(21) Numer zgłoszenia427206
(22) Data zgłoszenia2018-09-23
Zgloszenie macierzyste
Dodatkowe prawo ochronne
Numer WUP04/2019
Data publikacji WUP2019-04-30
Numer BUP03/2019
Data publikacji BUP2019-01-28
(11) Numer prawa wyłącznego231931
(86) Numer zgłoszenia PCT
Data zgłoszenia PCT
(87) Numer publikacji PCT
Data publikacji PCT
Pierwszeństwo
(57) Skrót opisu lub wykaz towarówPrzedmiotem zgłoszenia jest moduł zgniatający rośliny źdźbłowe i/lub łodygowe. Moduł posiada ramę, korpus z wewnętrznymi obrotowymi walcami roboczymi o powierzchniach roboczych w kształcie stożka ściętego, z czopami jednego końca obrotowych walców osadzonymi w gniazdach łożysk nastawnych na okręgu w płycie korpusu oraz z drugiej strony z czopami w gniazdach łożysk nastawnych na okręgu w obrotnicy korpusu, która to obrotnica osadzona jest w otworze korpusu obrotowo z kątową zmianą położenia, korzystnie w zakresie kąta od 0 stopni do 15 stopni prostopadle do centralnej linii osiowej, z usytuowanym centrycznie przelotowym otworem wylotowym i otworem wlotowym w pobocznicy korpusu, korzystnie przed którym to otworem wlotowym ułożyskowane są w ramie walce wprowadzające, równocześnie z zewnątrz do płyty korpusu przyłączone są elementy zespołu napędowego, korzystnie poprzez przekładnię planetarną i/lub sprzęgło, przekazujące moment obrotowy na czopy walców roboczych, równocześnie do co najmniej jednego z napędzanych elementów obrotowych ma przyłączony zespół pomiarowy obciążenia walców roboczych, korzystnie w postaci sterownika elektronicznego z zadajnikiem, którego wyjście sygnałowe połączone jest z wejściem elektrycznego układu rozdzielacza dla obwodu wymuszającego obrót obrotnicy, wejście obwodu wymuszającego rozdzielacza połączone jest z zasilaczem, korzystnie obwodów hydraulicznych, zaś pierwsze wyjście obwodu wymuszającego rozdzielacza połączone jest z pierwszym wejściem siłownika dwustronnego działania, a drugie wyjście obwodu rozdzielacza połączone jest z drugim wejściem siłownika dwustronnego działania, który to siłownik dwustronnego działania, połączony jest z korpusem. Moduł charakteryzuje się tym, że ma gniazda (50) łożysk (52) czopów (5a) walców roboczych (5) umieszczone nierównomiernie na okręgach (2a, 3a) płyty (28) i/lub obrotnicy (29) korpusu (2) i/lub ma do ramy (1) zamocowany zespół podawania (6) cięgna (7), korzystnie cięgna (7) w postaci nici zwiniętej z włókien, które poprzez co najmniej jedną rolkę napinającą (8) i tuleję (9) ma wprowadzane do otworu wylotowego (10) korpusu (2). Korzystnie ma kąt α pomiędzy dwoma wybranymi gniazdami (50, 50a) większy niż pomiędzy pozostałymi. Korzystnie ma odległość (w) pomiędzy gniazdami (50, 50a) walców roboczych (5) naprzeciw otworu wlotowego (40) większą niż pomiędzy pozostałymi gniazdami (50). Korzystnie w co najmniej jednym gnieździe (50) łożyska (52) czopa (5a) walca roboczego (5) ma czujnik obciążenia (51) łożyska (52), z którego sygnał (s) w postaci analogowej i/lub cyfrowej jest transmitowany do układu elektronicznego kontrolno-sterującego. Korzystnie ma co najmniej pięć gniazd (50) łożysk (52) czopów (5a) na okręgu (2a) płyty (28) korpusu (2). Przedmiotem zgłoszenia jest także urządzenie z modułem zgniatającym rośliny źdźbłowe i/lub łodygowe do wytwarzania wysoko zagęszczonych brykietów, zwłaszcza zaczepiane do ciągnika, korzystnie na podwoziu kołowym. Ponadto, zgłoszenie obejmuje też sposób wytwarzania wysokozagęszczonych brykietów z roślin źdźbłowych i/lub łodygowych.
(51) Klasyfikacja MKP
Symbol klasyfikacji MKP
B30B9/20
B30B3/06
B30B11/20
(72)/(73) Zgłaszający/Uprawniony
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
PROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZatorPL
(72) Twórcy
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
SZCZEPANIAK JANPoznańPL
ADAMCZYK FLORIANPoznańPL
PAWŁOWSKI TADEUSZPoznańPL
SZAROLETA MICHAŁPoznańPL
KRUPNIK JANWieprzPL
PASIUT ŁUKASZAndrychówPL
Pełnomocnicy
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
Fus AndrzejWIELICZKAPL
Decyzje
Otwórz w RegisterPlusRegisterPlus
Opis w nowym oknieOpis w nowym oknie
Rysunki