Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Skip Navigation LinksPrzedmiot

 

Wartości
(54) TytułUrządzenie do wytwarzania addytywnego części i sposób addytywnego wytwarzania części
Tytuł angielskiMethod for additive production of parts and method for additive production of parts
(21) Numer zgłoszenia427552
(22) Data zgłoszenia2017-07-25
Zgloszenie macierzyste422344
Dodatkowe prawo ochronne
Numer WUP08/2019
Data publikacji WUP2019-08-30
Numer BUP05/2019
Data publikacji BUP2019-02-25
(11) Numer prawa wyłącznego233004
(86) Numer zgłoszenia PCT
Data zgłoszenia PCT
(87) Numer publikacji PCT
Data publikacji PCT
Pierwszeństwo
Opis pierwszeństwaData pierwszeństwaOznaczenieKraj
Konwencyjne 2016-07-26102016213628.3DE
(57) Skrót opisu lub wykaz towarówWynalazek dotyczy urządzenia (10) do wytwarzania addytywnego części, zwłaszcza do selektywnego stapiania laserowego, z komorą procesową (12), która jest otoczona obudową (14), umieszczoną w komorze procesowej (12), a zwłaszcza opuszczaną płytą konstrukcyjną (22), przy czym na płycie konstrukcyjnej (22) warstwowo formuje się wytwarzany przedmiot poprzez laserowe naświetlanie złoża proszkowego, co najmniej jednym pierwszym wlotem (24) gazu osłonowego, przez który gaz osłonowy wpływa laminarnie do komory procesowej (12), korzystnie zasadniczo równolegle do płyty konstrukcyjnej (22), co najmniej jednym drugim wlotem (26) gazu osłonowego, który jest umieszczony powyżej pierwszego wlotu (24) gazu osłonowego i jest przeznaczony do wytwarzania drugiego strumienia gazu osłonowego, aby utrzymać laminarny przepływ gazu osłonowego z pierwszego wlotu (24) gazu osłonowego w kierunku płyty konstrukcyjnej (22), co najmniej jednym urządzeniem odsysającym (28), które jest przeznaczone do odsysania wprowadzonego gazu osłonowego, przy czym wloty (24, 26) gazu osłonowego i urządzenie odsysające (28) są umieszczone w odniesieniu do płyty konstrukcyjnej (22) na przeciwległych stronach. Proponuje się, że w odniesieniu do kierunku poprzecznego względem głównego kierunku przepływu gazu osłonowego w bocznym, a zwłaszcza zewnętrznym obszarze płyty konstrukcyjnej (22) znajduje się co najmniej jedno urządzenie z dmuchawą do wytwarzania bocznego strumienia prowadzącego. Wynalazek dotyczy również sposobu wytwarzania addytywnego części z wykorzystaniem ww. urządzenia. ZGŁOSZENIE WYDZIELONE Z P.422344
(51) Klasyfikacja MKP
Symbol klasyfikacji MKP
B29C64/153
B29C64/25
(72)/(73) Zgłaszający/Uprawniony
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
MTU AERO ENGINES AGMonachiumDE
(72) Twórcy
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
FRIEDBERGER KATRINOdelzhausenDE
LADEWIG ALEXANDERBad WiesseeDE
BAMBERG JOACHIMDachauDE
Pełnomocnicy
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
Dobrzański JanWARSZAWAPL
Decyzje
Otwórz w RegisterPlusRegisterPlus
Opis w nowym oknieOpis w nowym oknie
Rysunki