Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Skip Navigation LinksPrzedmiot

 

Wartości
(54) TytułSposób działania jednostki pokładowej automatycznego systemu ochrony pociągu i urządzenie pokładowe automatycznego systemu ochrony pociągu do realizacji sposobu
Tytuł angielskiMethod of operation of the automatic train protection system on-board unit and the automatic train protection system device for execution of the method
(21) Numer zgłoszenia427624
(22) Data zgłoszenia2018-10-31
Zgloszenie macierzyste
Dodatkowe prawo ochronne
Numer WUP08/2019
Data publikacji WUP2019-08-30
Numer BUP10/2019
Data publikacji BUP2019-05-06
(11) Numer prawa wyłącznego232961
(86) Numer zgłoszenia PCT
Data zgłoszenia PCT
(87) Numer publikacji PCT
Data publikacji PCT
Pierwszeństwo
Opis pierwszeństwaData pierwszeństwaOznaczenieKraj
Konwencyjne 2017-10-31PV2017-687CZ
(57) Skrót opisu lub wykaz towarówW sposobie działania jednostki pokładowej automatycznego systemu ochrony pociągu, zgodnie z którym sygnał z informacją jest zakodowany za pomocą modulacji, przy czym urządzenie wykrywające pociągu wykrywa sygnał z obwodów torowych, po czym wykrywany sygnał jest przetwarzany i oceniany przez jednostkę pokładową automatycznego systemu ochrony pociągów w celu określenia przesyłanej informacji, z sygnału wykrytego przez urządzenie pokładowe automatycznego systemu ochrony pociągu, boczne pasma są rozdzielane do oddzielnych gałęzi (1, 2), po czym odpowiednie pasmo boczne w odpowiedniej gałęzi (1, 2) jest niezależnie analizowane i dekodowane dla określenia przesyłanej informacji w każdej gałęzi (1, 2), po czym dane określone w każdej gałęzi (1, 2) są porównywane ze sobą, a wynik dla podejmowania decyzji jest ustalany w automatycznym systemie ochrony pociągu. W pokładowym urządzeniu automatycznego systemu ochrony pociągu zawierającym środki do wykrywania sygnału z obwodów torowych zakodowanego przez modulację przez sprzężenie indukcyjne, a ponadto zawierającym środki do przetwarzania i analizy sygnału i jego dekodowania w celu określenia przesyłanej informacji, środki do przetwarzania i analizy wykrywanego sygnału i jego dekodowania zawierają środki (10, 20) do rozdzielania każdego z bocznych pasm wykrytego sygnału do oddzielnej gałęzi (1, 2), przy czym w każdej gałęzi (1, 2) za środkami (10, 20) do rozdzielania każdego bocznego pasma do oddzielnych gałęzi (1, 2), są rozmieszczone środki (11, 21) do określania oryginalnie przesyłanej informacji z każdego bocznego pasma wykrytego sygnału, za którymi obie gałęzie (1, 2) są podłączone do środka (3) porównania w celu określenia uzyskanej oryginalnie przesyłanej informacji dla decyzji podejmowanej w automatycznym systemie ochrony pociągu.
(51) Klasyfikacja MKP
Symbol klasyfikacji MKP
B61L3/24
H04L27/04
(72)/(73) Zgłaszający/Uprawniony
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
AŽD PRAHA S.R.O.PragaCZ
(72) Twórcy
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
DOHNALEK PAVELVeverska BityskaCZ
Pełnomocnicy
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
Hudy LudwikCZERNICHÓWPL
Decyzje
Otwórz w RegisterPlusRegisterPlus
Opis w nowym oknieOpis w nowym oknie
Rysunki