Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Skip Navigation LinksPrzedmiot

 

Wartości
(540) NazwaKOMBI
(550) Rodzaj znakuZnak słowno-graficzny
(210) Numer zgłoszenia411825
(111) Numer prawa wyłącznego
(220) Data zgłoszenia2013-03-18
Status zgłoszeniaUmorzenie postępowania
(732) Zgłaszający/Uprawniony
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
ŁOSOWSKI SŁAWOMIRGdańskPL
Pełnomocnicy
Numer WUP
Data publikacji WUP
Numer BUP14/2013
(441) Data publikacji BUP2013-07-08
(511) Klasyfikacja nicejska
KlasaWykazData pierwszeństwaNumer pierwszeństwaKraj pierwszeństwa
09magnetyczne i optyczne nośniki danych, dyski kompaktowe audio-video w tym płyty CD, DVD, urządzenia do wzmacniania, odtwarzania, transmisji i rejestracji dźwięku i obrazu, reprodukcja zapisanych nośników informacji, instalacje nagłośnieniowe, płyty fonograficzne, kasety video, programy komputerowe   
16papier, karton i wyroby z tych materiałów zwłaszcza afisze, plakaty, fotografie, publikacje, w tym publikacje utworów muzycznych, czasopisma, albumy, broszury, książki, okładki, bilety, naklejki, nalepki, reprodukcje graficzne   
25odzież, obuwie, nakrycia głowy, paski, T-shirty   
35usługi agencji reklamowo-promocyjnej, profesjonalnego zarządzania działalnością kulturalno-artystyczną, agencji importowo-eksportowej, edycja tekstów i ogłoszeń, dystrybucja materiałów reklamowo-promocyjnych, reklamy prasowe, telewizyjne i radiowe, tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, studia nagrań, udostępnianie sprzętu do karaoke   
41nauczanie; kształcenie; rozrywka; działalność sportowa i kulturalna; usługi menadżera zespołu, usługi zespołu wokalno-muzycznego, usługi związane z organizowaniem i obsługą imprez artystycznych i dyskotek, informacją o imprezach artystycznych, usługi komponowania utworów muzycznych, organizowania i wykonywania koncertów, konkursów edukacyjnych i rozrywkowych, wypożyczania nagrań dźwiękowych, nagrywania filmów, muzyki, usługi w zakresie organizowania spektakli i widowisk z dziedziny kultury i rozrywki, usługi impresariów, usługi rozrywki telewizyjnej i radiowej, usługi w zakresie organizowania rekreacji, wypoczynku, imprez sportowych (nie zawarte w innych klasach)   
Wykaz Towarów
Pierwszeństwo
(531) Klasyfikacja wiedeńska
Numer klasyfikacji wiedeńskiejEdycja
270501  
290101  
Numer rejestracji międzynarodowej
Data ujawnienia
Data wygaśniecia
Pobierz znak multimedialny
Otwórz w RegisterPlusRegisterPlus
Rysunki