Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Skip Navigation LinksPrzedmiot

 

Wartości
(54) TytułMaszyna elektryczna o wzbudzeniu hybrydowym
Tytuł angielskiElectric machine with hybrid excitation
(21) Numer zgłoszenia412737
(22) Data zgłoszenia2015-06-18
Zgloszenie macierzyste
Dodatkowe prawo ochronne
Numer WUP08/2017
Data publikacji WUP2017-08-31
Numer BUP26/2016
Data publikacji BUP2016-12-19
(11) Numer prawa wyłącznego226574
(86) Numer zgłoszenia PCT
Data zgłoszenia PCT
(87) Numer publikacji PCT
Data publikacji PCT
Pierwszeństwo
(57) Skrót opisu lub wykaz towarówMaszyna elektryczna o wzbudzeniu hybrydowym, zawierająca obudowę zamkniętą piastami łożyskowymi, umieszczone w tulei dwa rdzenie stojana, pomiędzy którymi znajduje się cewka regulująca strumień wzbudzenia maszyny oraz wirnik składający się z wału, tulei wirnika i dwóch rdzeni wirnika, charakteryzuje się tym, że każdy z rdzeni stojana (13) ma zewnętrzną powierzchnię stopniowaną tak, że średnica zewnętrzna rdzenia stojana (13) zmniejsza się w kierunku środka maszyny, tworząc stożek ścięty, a tuleja stojana (14) posiada, odpowiednio do zewnętrznej powierzchni stopniowanej rdzenia stojana (13), fazowane wewnętrzne krawędzie, które stopniowo zmniejszają średnicę wewnętrzną rdzenia stojana (13) w kierunku środka maszyny. Kształty rdzeni stojana (13) i tulei stojana (14) odpowiadają sobie tak, że rdzenie stojana (13) mogą być osadzone w tulei stojana (14). Korzystnie każdy rdzeń wirnika (1, 2) ma wewnętrzny osiowy otwór stopniowany tak, że jego średnica zwiększa się w kierunku środka maszyny, a tuleja wirnika (4) posiada, odpowiednio do wewnętrznej powierzchni stopniowanej wirnika fazowane zewnętrzne krawędzie, które stopniowo zwiększają jej średnicę zewnętrzną w kierunku środka maszyny, przy czym kształty rdzeni wirnika (1, 2) i tulei wirnika (4) odpowiadają sobie tak, że tuleja wirnika (4) może być osadzona wewnątrz rdzeni wirnika (1, 2). Korzystnie każdy z rdzeni wirnika (1, 2) ma na obwodzie rozmieszczone równomiernie bieguny zagłębione na przemian z biegunami wydatnymi, a w każdym obszarze bieguna zagłębionego ma co najmniej trzy przelotowe otwory: pierwszy otwór styczny do okręgu, którego środek jest w osi wirnika, a drugi i trzeci otwór rozmieszczone są wzdłuż promienia tego okręgu, pomiędzy pierwszym otworem a obszarem nad biegunem zagłębionym, przy czym w co najmniej jednym z trzech otworów znajduje się magnes trwały. Korzystnie wał (15) wirnika składa się z trzech części: środkowej wykonanej z materiału o dużej przenikalności magnetycznej i dwóch zewnętrznych wykonanych z materiału o małej przenikalności magnetycznej, przy czym części w miejscach ich łączenia mają kształt stożka o wierzchołku skierowanym do środka wirnika.
(51) Klasyfikacja MKP
Symbol klasyfikacji MKP
H02K21/04
H02K1/27
H02K1/16
(72)/(73) Zgłaszający/Uprawniony
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIESzczecinPL
(72) Twórcy
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
WARDACH MARCIN WŁODZIMIERZSzczecinPL
PAŁKA RYSZARDSzczecinPL
PAPLICKI PIOTRSzczecinPL
Pełnomocnicy
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
Zawadzka RenataSZCZECINPL
Decyzje
Otwórz w RegisterPlusRegisterPlus
Opis w nowym oknieOpis w nowym oknie
Rysunki