Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Skip Navigation LinksPrzedmiot

 

Wartości
(54) TytułWirnik maszyny elektrycznej o wzbudzeniu hybrydowym
Tytuł angielskiElectric machine rotor with hybrid excitation
(21) Numer zgłoszenia412738
(22) Data zgłoszenia2015-06-18
Zgloszenie macierzyste
Dodatkowe prawo ochronne
Numer WUP08/2017
Data publikacji WUP2017-08-31
Numer BUP26/2016
Data publikacji BUP2016-12-19
(11) Numer prawa wyłącznego226575
(86) Numer zgłoszenia PCT
Data zgłoszenia PCT
(87) Numer publikacji PCT
Data publikacji PCT
Pierwszeństwo
(57) Skrót opisu lub wykaz towarówWirnik maszyny elektrycznej o wzbudzeniu hybrydowym, zawierający wał, tuleję rdzenia i dwa rdzenie wirnika, charakteryzuje się tym, każdy rdzeń wirnika (1, 2) ma wewnętrzny osiowy otwór (3) stopniowany tak, że jego średnica zwiększa się w kierunku środka maszyny, a tuleja wirnika (4) posiada, odpowiednio do wewnętrznej powierzchni stopniowanej wirnika fazowane zewnętrzne krawędzie, które stopniowo zwiększają jej średnicę zewnętrzną w kierunku środka maszyny. Kształty rdzeni wirnika (1, 2) i tulei wirnika (4) odpowiadają sobie tak, że tuleja wirnika (4) może być osadzona wewnątrz rdzeni wirnika (1, 2). Korzystnie każdy z rdzeni wirnika (1, 2) ma na obwodzie rozmieszczone równomiernie bieguny zagłębione (5, 6) na przemian z biegunami wydatnymi (7, 8), a w każdym obszarze bieguna zagłębionego ma co najmniej trzy przelotowe otwory: pierwszy otwór styczny do okręgu, którego środek jest w osi wirnika, a drugi i trzeci otwór rozmieszczone są wzdłuż promienia tego okręgu, pomiędzy pierwszym otworem, a biegunem zagłębionym (5, 6), przy czym w co najmniej jednym z trzech otworów znajdują się magnesy trwałe. Korzystnie wał wirnika składa się z trzech części: środkowej wykonanej z materiału o dużej przenikalności magnetycznej, i dwóch zewnętrznych wykonanych z materiału o małej przenikalności magnetycznej, przy czym części w miejscach ich łączenia mają kształt stożka o wierzchołku skierowanym do środka części.
(51) Klasyfikacja MKP
Symbol klasyfikacji MKP
H02K21/04
H02K1/27
(72)/(73) Zgłaszający/Uprawniony
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIESzczecinPL
(72) Twórcy
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
WARDACH MARCIN WŁODZIMIERZSzczecinPL
PAŁKA RYSZARDSzczecinPL
PAPLICKI PIOTRSzczecinPL
Pełnomocnicy
Nazwisko i imię/Nazwa firmyMiastoKraj
Zawadzka RenataSZCZECINPL
Decyzje
Otwórz w RegisterPlusRegisterPlus
Opis w nowym oknieOpis w nowym oknie
Rysunki