Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
WYNB1Włókienniczy wyrób ażurowy4188042007-11-192313822018-10-25D04C1/00 D04C1/12 DaneOpis
WYNB1Hydrat A aripiprazolu i sposób jego wytwarzania4171782002-09-252308692018-08-17C07D215/22 C07D403/12 DaneOpis
WYNB1Sposób oczyszczania daptomycyny4167642001-01-182363522020-08-04C07K1/16 C07K1/34 C07K7/08 DaneOpis
WYNB1Wyizolowany kwas nukleinowy, ssaczy wektor ekspresyjny, fuzje polipeptydowe, komórki gospodarza, sposób wytwarzania fuzji polipeptydowych, sposoby in vitro i ex vivo modyfikowania profilu glikozylacji, wyizolowana cząsteczka kwasu nukleinowego4154632004-01-222247872016-05-24C12N9/10 C12N15/54 C07K16/00 C12N9/24 C12N15/62 C12P21/00 DaneOpis
WYNB140-O-(2-hydroksyetylo)-rapamycyna do zastosowania w leczeniu guzów litych płuc, innych niż nowotwór tkanki limfatycznej4149962002-02-182314182018-12-11A61K31/436 A61K35/00 DaneOpis
WYNB1Immunostymulujący oligonukleotyd i kompozycja takiego oligonukleotydu4148142003-08-192322602018-12-20C12N15/117 A61K39/00 C07H21/00 DaneOpis
WYNB1Urządzenie do wszczepiania implantu okulistycznego4133512003-09-182274142017-05-22A61F9/007 A61B17/00 A61F2/14 A61F2/16 A61F9/00 A61D1/00 DaneOpis
WYNB1Koniugaty pochodna kalicheamycyny/przeciwciało przeciwko CD22 oraz ich zastosowanie4133022003-05-022287412017-11-22A61K47/50 A61P35/00 DaneOpis
WYNB1Przeciwciało przeciwko receptorowi insulinopodobnego czynnika wzrostu I, zawierająca go kompozycja farmaceutyczna, sposób jego wytwarzania, zastosowania, linia komórkowa, wyizolowana cząsteczka kwasu nukleinowego, wektor, komórka gospodarza oraz zwierzę t4131882001-12-202280412017-09-01C07K16/28 A61K39/395 C12N15/13 A01K67/027 A01K35/00 DaneOpis
WYNB1N-(3-Fluorofenylo)-2-{3-[(7-{3-[etylo(2-hydroksyetylo)amino]propoksy}chinazolin-4-ylo)amino]-1H-pirazol-5-ilo} acetamid oraz jego kompozycja farmaceutyczna4127042003-12-222239982016-02-26C07D403/12 A61K31/4155 A61K31/495 A61P35/00 C07F9/6512 C07F9/6558 DaneOpis
WYNB1Zastosowanie kompozycji zawierającej monomeryczne koniugaty pochodna kalicheamycyny/przeciwciało anty-CD224118242003-05-022248442016-07-13A61K31/704 A61K47/48 A61P35/00 A61K39/395 DaneOpis
WYNB1Sposób wytwarzania pochodnej 2-pirydyloetylobenzamidu4104122003-08-082240032016-03-09C07D213/61 A01N43/40 DaneOpis
WYNB1Pochodna 2-pirydyloetylobenzamidu, zawierająca ją kompozycja grzybobójcza i sposób zapobiegawczego lub leczniczego zwalczania grzybów chorobotwórczych dla roślin w uprawach4104112003-08-082240022016-03-09C07D213/61 A01N43/40 DaneOpis
WYNB1Układ mocujący dla paneli oraz panel zawierający taki układ4103282002-07-042355912020-04-20E04F15/04 DaneOpis
WYNB1Kompozycja pestycydowa4102692001-05-212233902015-12-02A01N57/20 A01N25/30 A01P13/00 DaneOpis
WYNB1Kompozycja zawierająca koniugat leku obejmujący pochodne kalicheamycyny i przeciwciało, oraz kompozycja farmaceutyczna ją zawierająca4102192003-05-022241502016-04-04A61K47/48 A61K39/395 A61K31/704 DaneOpis
WYNB1Sposób wytwarzania stabilnej liofilizowanej kompozycji obejmującej monomeryczne koniugaty pochodna kalicheamycyny/przeciwciało anty-CD22, kompozycja otrzymana tym sposobem oraz jej zastosowanie4102182003-05-022240012016-03-24A61K47/48 A61K9/19 A61K31/704 A61K39/395 A61P35/00 DaneOpis
WYNB1Rekombinowane wirusy stowarzyszone z adenowirusem (AAV), sposoby ich wytwarzania, pakująca komórka gospodarza, kompozycja zawierająca wirus, zastosowanie wirusa, wyizolowane wirusy AAV, białka,sztuczne białka kapsydu, cząsteczki, komórki gospodarza, sposo4098382002-11-122226832015-10-07C12Q1/68 C12Q1/70 DaneOpis
WYNB1Sposób wybierania materiału ze ściany wyrobiska, maszyna górnicza do wrębiania w ścianę wyrobiska4098052008-08-292330122019-05-17E21C25/16 E21C31/04 E21C35/00 DaneOpis
WYNB13-{(3R, 4R)-4-metylo-3-[metylo-(7H-pirolo[2, 3-d]pirymidyn-4-ylo)-amino]-piperydyn-1-ylo}-3-okso-propionitryl4093052002-05-292281552017-09-06C07D487/04 A61P37/00 A61P1/04 A61P3/10 A61P11/06 A61P17/06 A61P19/02 A61P25/28 A61P29/00 A61P35/00 DaneOpis
WYNB1Przeciwciało przeciwko receptorowi insulinopodobnego czynnika wzrostu I, zawierająca go kompozycja farmaceutyczna, sposób jego wytwarzania, zastosowania, linia komórkowa, wyizolowana cząsteczka kwasu nukleinowego, wektor, komórka gospodarza oraz zwierzę t4078892001-12-202248732016-07-25C07K16/28 A61K39/395 C12N15/13 A01K67/027 A61K35/00 DaneOpis
WYNB1Mieszanina grzybobójcza zawierająca protiokonazol i difenokonazol, sposób zwalczania szkodliwych grzybów i środek grzybobójczy4068852003-03-042203262014-12-03A01N43/653 A01P3/00 DaneOpis
WYNB1Mieszanina grzybobójcza zawierająca protiokonazol i prochloraz, sposób zwalczania szkodliwych grzybów i środek grzybobójczy4068642003-03-19219699A01N43/653 A01N47/38 A01P3/00 DaneOpis
WYNB1Preparat zawierający ludzkie przeciwciała do leczenia zaburzeń związanych z TNF-α4068522003-08-152188342014-05-15A61K39/395 A61K9/19 DaneOpis
WYNB1Urządzenie do  generowania kodu szyfrującego w systemie łączności ruchomej UMTS4063922000-07-072342972019-09-02H04J13/00 DaneOpis
WYNB1Zawór do odprowadzania ścieków4057522007-05-212205562014-11-21F16K15/04 DaneOpis
WYNB1Zastosowanie α-cyklodekstryny do wytwarzania leku do zmniejszania biegunki4050772003-07-292207762015-02-03A61K31/724 A61P1/12 DaneOpis
WYNB1Zastosowanie α-cyklodekstryny do wytwarzania leku do obniżania poziomów leptyny, poziomów insuliny lub oporności na insulinę4050762003-07-292207792015-01-09A61K31/724 A61P3/08 A61P3/10 DaneOpis
WYNB1Zastosowanie α-cyklodekstryny do wytwarzania leku do podwyższania poziomu cholesterolu lipoproteinowego o wysokiej gęstości (HDL) oraz do zmniejszania stosunku cholesterol/HDL4050752003-07-292207802015-02-03A61K31/724 A61P3/06 DaneOpis
WYNB1Zastosowanie α-cyklodekstryny do wytwarzania leku do obniżania poziomów trójglicerydów4050742003-07-292206432015-01-13A61K31/724 A61P3/06 DaneOpis
WYNB1Mieszanina grzybobójcza,sposób zwalczania szkodliwych grzybów i kompozycja grzybobójcza4045542003-02-26219750A01N53/12 A01N43/653 A01N43/40 A01N37/18 A01P3/00 DaneOpis
WYNB1Wirus stowarzyszony z adenowirusem, kompozycja, wyizolowane białko kapsydu, wyizolowane lub syntetyczne cząsteczki kwasu nukleinowego, sposób wytwarzania rekombinowanego wirusa, komórka gospodarza4045372002-11-122218772015-06-17C07K14/005 C12N15/86 C12N7/00 DaneOpis
WYNB1Sposób eksploatacyjnego monitorowania lokalizacji liny nośno-napędowej4042872008-10-272169752013-09-10B61B12/06 G08B21/00 DaneOpis
WYNB1Pochodne 5-fenylotiazolu, zawierające je kompozycje farmaceutyczne oraz lecznicze zastosowania tych związków4034562003-02-27219449C07D277/46 A61K31/426 A61K31/427 A61P11/00 A61P19/02 A61P17/06 C07D417/10 A61P3/10 A61P37/08 A61P37/06 A61P35/00 A61P9/10 C07D277/48 DaneOpis
WYNB1System do widmowej analizy promieniowania widzialnego4033802007-06-062179162014-01-24A61B1/04 A61B10/04 G01J3/45 G01N21/63 DaneOpis
WYNB1Połączona prasa do belowania / zawijarka bel4031502002-03-222183372014-04-08A01F15/07 A01F15/08 DaneOpis
WYNB1Zastosowanie kompozycji zawierającej glifosat oraz chlopyralid do zwalczania szkodliwych roślin w uprawach kukurydzy oraz sposób zwalczania szkodliwych roślin w tolerujących uprawach kukurydzy4031171999-08-102184132014-03-25A01N57/20 A01N43/40 A01N37/10 A01P13/00 DaneOpis
WYNB1Pochodna eteru alkilowego lub jej sól, stanowiąca 1-{3-[2-(1-benzotiofen-5-ylo)etoksy]propylo}-3-azetydynol lub jego sól4029862002-10-182178722013-06-24C07D409/12 A61K31/397 A61K31/381 A61P25/00 DaneOpis
WYNB1Zastosowanie pochodnych glicerolu4029482002-04-182228762015-11-18A61K31/23 A61K31/20 A61P7/06 DaneOpis
WYNB1Mieszanina grzybobójcza zawierająca protiokonazol oraz tritikonazol, sposób zwalczania szkodliwych grzybów i środek grzybobójczy4029382003-03-042196892014-10-20A01N43/653 A01P3/00 DaneOpis
WYNB1Mieszanina grzybobójcza zawierająca protiokonazol i metalaksyl, sposób zwalczania szkodliwych grzybów i środek grzybobójczy4029372003-03-192188722014-06-06A01N43/653 A01N37/46 A01P3/00 DaneOpis
WYNB1Izolowane ludzkie przeciwciało monoklonalne wiążące ludzki CD20, związane z tym przeciwciałem transfektoma, komórka gospodarza, transgeniczne zwierzę lub roślina, kompozycja, immunokoniugat, cząsteczka bispecyficzna, wektor ekspresyjny, kompozycja farmace4024182003-10-172186602014-06-17C07K16/28 C12N5/22 C12N15/63 DaneOpis
WYNB1Neutralizujące o wysokim powinowactwie izolowane ludzkie przeciwciało anty-TNFα, zastosowanie tego przeciwciała, kryształ zawierający ludzkie przeciwciało anty-TNFα i preparat zawierający ten kryształ4018862003-07-182189922014-05-15A61K39/395 C07K16/00 A61P1/00 A61P19/00 DaneOpis
WYNB1Stereoselektywny sposób wytwarzania nukleozydów4018352002-06-142187772014-04-24C07D409/04 C07D411/04 C07H19/06 DaneOpis
WYNB1Związek benzoimidazolowy, jego zastosowanie oraz zawierająca go kompozycja farmaceutyczna4016362003-03-132334932019-05-16C07D235/04 A61K31/4184 A61P35/00 C07D405/06 A61K31/341 DaneOpis
WYNB1(2-hydroksyetoksy)amid kwasu 6-(4-bromo-2-chlorofenyloamino)-7-fluoro-3-metylo-3H-benzimidazolo-5-karboksylowego, zawierająca ten związek kompozycja farmaceutyczna oraz ich zastosowanie4016352003-03-132331772019-03-07C07D235/06 A61K31/4184 A61P35/00 A61P17/06 DaneOpis
WYNB1Układ rur pęczka wymiennika ciepła4015862007-10-122172312013-07-19F28F1/10 DaneOpis
WYNB1Łopata wirnika turbiny wiatrowej4015852004-01-202197222014-12-02F03D11/00 F03D1/00 DaneOpis
WYNB1Mechanizm ryglujący4015432007-02-132172222013-03-26E05C9/00 DaneOpis
WYNB1Zastosowanie kompozycji herbicydu typu glufosynat i triflusulfuronu do zwalczania szkodliwych roślin w uprawach buraków cukrowych, sposób zwalczania szkodliwych roślin w tolerujących uprawach buraków cukrowych i środek chwastobójczy4015251999-08-102182122014-03-14A01N57/20 A01N47/36 A01P13/00 DaneOpis
1 - 50Dalej